Session Logo
Sessions coaching-filosofi - i en nøddeskal

Sessions coaching-filosofi - i en nøddeskal

Session tilbyder 1:1 skræddersyede coachingforløb, fordi vi ved, at ikke to individer er ens. Vores coaching forløb er guidet af vores coaching filosofi. Vi fokuserer på styrker, bruger nysgerrighed og forestillingsevne til at finde nye løsninger, opfordrer til eksperimentering og samarbejde og vi handler med integritet - naturligvis. Læs med for at lære mere om vores coachingfilosofi - og hvorfor den virker.

Prøv at Google 'Online erhvervscoaching' og find et mylder af valgmuligheder - alle lover de bedste løsninger til professionel udvikling af mennesker i organisationer. Med så meget information derude kan det være uoverskueligt at gennemskue hvilken coach eller form for coaching man skal gå med - især når det kan være svært at skelne de professionelle erhvervscoaches fra de dårligere uddannede coaches, der måske kun har et weekend-kursus i bagagen.

Hos Session er vi stolte over at vi kun har højt kvalificerede erhvervscoaches ansat. De har alle en relevant og god coaching uddannelse og mindst 5 års coaching erfaring i en erhvervsmæssig kontekst bag sig. Vi tilbyder 1:1 skræddersyede coaching forløb, fordi vi ved, at ingen er ens. Vores erhvervs coaching forløb er styrkebaserede, og drevet af nysgerrige spørgsmål og hjælp til at forestille sig hvad der vil være gavnligt at gøre i en given situation. Vi holder altid forretningssammenhængen for øje og opfordrer vores klienter til at prøve de ting af, de har lært om i en session (det kan være en metode, en tænkemåde eller en tilgang) - lige efter sessionerne. Sidst, men ikke mindst, så har vores coaches integritet, d.v.s. de holder hvad de lover, holder en god og høj standard og holder fortroligheden - naturligvis!

I denne guide kan du dykke dybere ned i vores coaching filosofi, som danner grundlaget for den måde vi arbejder med coachingklienter på. Formålet er at hjælpe dig med at få et klarere billede af, hvad du kan forvente af en erhvervscoach fra Session. God læselyst!

Illustration af Sessions Filosofi for Erhvervscoaching. Vi har 7 kerneprincipper: Fokus på Styrker, Nysgerrighed og Forestillingsevne, Eksperimentering, Indlevelse og Forretningsforståelse, Nærvær og Kropsbevidsthed, Samarbejde, og Integritet og Pålidelighed.

Styrkefokus

"Stol aldrig på din frygt, den kender ikke dine styrker" - Athena Singh

Hos Session fokuserer vi på styrker. Vi fokuserer på de styrker vores coaches, klienter og medarbejdere besidder, og bygger på dem! Vores coaches er sat i verden for at bringe det bedste frem hos andre. Vi:

 • Stiller styrkebaserede spørgsmål for at finde det, der virker, som vi kan bygge videre på.
 • Giver praktiske anvisninger til, hvordan den enkelte kan bringe sine styrker i spil i dagligdagens arbejde, og forstærke andres styrker.
 • Fokuserer på de positive ting, der sker med og omkring klienten og forsøger at forstørre og forstærke dette til gavn for den enkelte og organisationen.
 • Identificerer problemer og udfordringer, som klienter står overfor og bruger en styrkebaseret tilgang til at hjælpe dem med at overkomme dem.
 • Leder efter styrker i teamet, den samlede organisation og i det omgivende samfund, og bygger på disse styrker for at hjælpe vores klienter med at løse forretningsudfordringer og problemer.

I sammenfatning:

Vi leder bevidst efter og identificerer styrker i den enkelte, i teamet, organisationen og omgivelserne. Vi bruger styrker til at overkomme svagheder og barrierer. Vi spotter det, der virker.

Nysgerrighed og Forestillingsevne

"Alle slags ting kan ske, når du er åben for nye ideer og prøver ting af." - Stephanie Kwolek

Hos Session ser vi ud over det eksisterende øjeblik og ind i fremtiden. Vi spørger: "Hvad nu hvis?" "Hvad er muligt?" "Hvad kan ske?" Vi hjælper med at se muligheder. Sammen med vores coachingklienter forestiller vi os det næste nye og stiller nysgerrige spørgsmål om nutiden såvel som om fremtiden. Vores spørgsmål flytter klienterne og de organisationer, de er en del af.

Når vi er nysgerrige, kan vi holde et åbent sind og se verden fra forskellige perspektiver. Dette er særligt vigtigt i den tid, vi lever i lige nu, hvor interkulturel bevidsthed og mangfoldighed er vigtigere end nogensinde før. Forskellige og nye perspektiver bringer os længere - på en mere bæredygtig og omsorgsfuld måde.

Eksperimentering

"Hvis du ikke risikerer noget, risikerer du endnu mere." - Erica Jong

Forandring sker, når folk prøver ting af og eksperimenterer med nye måder at gøre ting på. Vi opmuntrer til at prøve ting af, indsamle feedback, lære, justere og prøve igen - ét skridt ad gangen.

Det vi taler om i coaching sessionerne, skal afprøves i det virkelige liv - jo før jo bedre. Og ja, dette kræver nogle gange mod, men som det ovenstående citat hentyder til, hvis du ikke vover eller risikerer noget - risikerer du endnu mere... Det er gennem at fejle og at prøve ting af, at du lærer.

Indlevelse og Forretningsforståelse

"Kæmp for de ting, du holder af, men gør det på en måde, der får andre til at slutte sig til dig." - Ruth Bader Ginsburg

I Session er vi optagede af at forstå andres perspektiver og hjælpe andre med at lykkes. Vi er oprigtigt interesserede i forretning og organisatoriske perspektiver. Mennesker er hjertet i enhver virksomhed. Vi brænder for at hjælpe andre med at lykkes i erhvervslivet. Og vi ved, at organisatorisk succes er uadskillelig forbundet med menneskelig succes - og omvendt. Vi ved, at hver enkelt person er vigtig for en organisation - og at hver enkelt person positivt - eller negativt - kan påvirke forretningsresultater.

Vi er her for at hjælpe mennesker med at gøre en positiv forskel i erhvervslivet. Vores coaches har dyb viden og erfaring, der stammer fra mange års coaching i moderne organisationer. De er dygtige til at hjælpe klienter med at løse specifikke organisatoriske udfordringer og nå strategiske mål. Vores coaches har forretningsforståelse - og hjælper klienter med at se sig selv som en del af systemet og forretningen - ikke som imod eller ofre for det, der sker i organisationen.

Nærvær og Kropsbevidsthed

"Vores kroppe kommunikerer til os - klart og specifikt - hvis vi er villige til at lytte til den", - Shakti Gawain

Når coaching foregår online, er det afgørende, at coaches er trænet i at møde op med nærvær - og det er vores coaches! De er uddannet i at være til stede i øjeblikket og også hjælpe andre med at være mere til stede. Tilstedeværelse og nærvær kræver kropsbevidsthed, derfor opfordrer vi til, at man passer på sin krop og lytter til den.

Kroppen har mange kloge ting at fortælle os - hvis vi lytter efter. Det er derfor, man fx taler om "mavefornemmelse". Så mange ting sker inde i vores krop som en reaktion på det, vi oplever i øjeblikket. Kroppen oversætter dette til kropslige fornemmelser, som kan fortælle os, hvad vi skal gøre og ikke gøre - hvis vi lærer at være opmærksomme på det. Her hjælper vores coaches, også.

Samarbejde

"Hvis du vil gå hurtigt, gå alene, hvis du vil gå langt, gå sammen" - Afrikansk ordsprog

Vi kommer længst med samarbejde. Ingen tvivl om det. Derfor opfordrer vi i Session altid vores klienter til at samarbejde, også på tværs af teams og organisationer. Man kan lære meget af andre, og finde megen inspiration i at studere, hvordan andre har løst en udfordring.Når en coachingklient præsenterer os for et problem, stiller vi således spørgsmål såsom: "Hvem kan du lære noget af eller samarbejde med for at komme videre og få løst problemet?"

Vi undersøger, hvilke muligheder der er for at gøre ting med andre, finde partnerskaber og inspiration fra andre. Samarbejde handler om at række ud, forbinde sig, bede om hjælp og tilbyde hjælp til andre. Ved at samarbejde bliver forretningsproblemer løst og trivslen bliver bedre hos den enkelte!

Vi ved, at “Sharing is Caring” - også når det drejer sig om at løse problemer i en organisatorisk kontekst.

Integritet og Pålidelighed

"Integritet er at vælge mod over komfort; at vælge det rigtige frem for det sjove, hurtige eller lette; og at vælge at praktisere vores værdier snarere end blot at bekende dem." - Brené Brown

Hos Session handler vi med integritet, som også nævnt i indledningen. Vi opfører os etisk, holder hvad vi lover og holder fortroligheden. Naturligvis.

Integritet er et nøgleelement af den Internationale Coaching Federation's etiske kodeks - som hver coach i Session er forpligtet til at overholde. At vi fremhæver dette princip også i vores egen Coaching Filosofi understreger bare vigtigheden af det. Det handler i øvrigt ikke kun om at vi som coaches selv handler med integritet, men også om at vi hjælper vores coachingklienter med at være autentiske og leve med integritet - hver dag!

Opsummering

Hos Session ved vi, at kontinuerlige coaching sessioner styrker coachingklientens evne til kontinuerligt at forbedre sig. Ifølge Amabile og Kramer, forfatterne til "The Progress Principle", styrker kontinuerlige coaching-sessioner medarbejdernes "indre arbejdsliv" over tid, hvilket gør dem bedre rustet til at trives og præstere.

Vores coaching forløb:

 • Adresserer specifikke behov hos individet og virksomheden
 • Matcher individets læringsstil
 • Begynder fra der, hvor lederen eller medarbejderen befinder sig som udgangspunkt
 • Spilder ikke medarbejderens tid med ineffektive one-size-fits-all tilgange
 • Udvikler sig i takt med og i et tempo der passer den enkelte coaching klient
 • Sørger for at coaching sessionerne manifesterer sig i ny adfærd og nye vaner

Der findes som nævnt mange tilbud om online erhvervscoaching, og det kan være svært at vide, hvilket forløb der vil være det rigtige valg for dig. Sessions coachingfilosofi adskiller os fra de andre hjælper klienter og organisationer med at lykkes.

Kontakt os for at lære mere om vores coaching-forløb - vi er her for at hjælpe!

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

Løsningsfokuserede samtaler: Kom videre og løs jeres problemer ved at dele jeres ønsker til fremtiden!
Formål før profit - formålsdrevne virksomheder gør godt i verden!

Ready to get started?Put your learnings to work.