Session Logo
Løsningsfokuserede samtaler: Kom videre og løs jeres problemer ved at dele jeres ønsker til fremtiden!

Løsningsfokuserede samtaler: Kom videre og løs jeres problemer ved at dele jeres ønsker til fremtiden!

Vil du lære mere om løsningsfokuserede samtaler? Den løsningsfokuserede tilgang maksimerer hastigheden af positiv forandring på arbejdspladsen. I denne artikel hjælper Paul Z. Jackson os med at forstå fordelene ved, processerne omkring og resultaterne af en løsningsfokuseret tilgang til problemløsning - for medarbejdere, ledere, organisationer som helhed samt HR.

Paul Z Jackson |

I dagens verden hører vi meget om problemer, og mindre om løsninger. Tendensen til at fokusere vores opmærksomhed på problemer gennemsyrer også vores arbejde. Hvor ofte har du ikke deltaget i et teammøde, hvor du lyttede til massevis af problemer, men gik derfra med en uklar fornemmelse af, hvad der så nu skulle gøres? Det er ikke så underligt endda, at vi primært taler problemer (hvis vi ikke passer på!), eftersom vores menneskelige hjerne har en særlig præference for at fokusere på negativitet og ting, der kan gå galt. Vi spotter naturligt fejl, mangler og faresignaler. Det er en urgammel mestringsstrategi for os mennesker. Uden den evne, uden et øje for farer, var vi næppe overlevet som menneskehed. Problemet er imidlertid, at vores fokus på fejl, mangler og farer kan blive for ensidigt, få os til at føle os magtesløse og utilstrækkelige, og dermed gøre os handlingslammede. Derfor bliver vi nødt til at gøre op med det ensidige fokus på farer, fejl og problemer. Men hjernen er gammel, så hvis ikke vi gør os umage, er fejl og mangler alt hvad vi ser.

Men med den rette træning kan vi overvinde dette. Den løsningsfokuserede tilgang modvirker vores menneskelige tendens til at springe til og udelukkende se det negative.

I denne artikel lærer vi mere om den løsningsfokuserede tilgang inden for samtaler på arbejdspladsen, i coaching og i ledelse. Paul Z Jackson er ekspert indenfor dette felt, og tilbyder træning i den løsningsfokuserede tilgang til en bred vifte af kunder. I denne artikel deler Paul nogle praktiske tips og indsigter i hvad den løsningsfokuserede tilgang er og kan bruges til. Vi håber, du vil nyde at læse med!

Lad os starte med at se på definitionen af ​​den løsningsfokuserede tilgang og derfra udforske hvordan vi kan bruge den og hvilke fordele der er ved tilgangen - i forhold til en traditionel problemløsningstilgang.

Hvad er den løsningsfokuserede tilgang?

Den løsningsfokuserede tilgang lægger vægt på at søge efter løsninger, styrker og ressourcer i mennesker, teams og systemer. Tilgangen er kendetegnet ved troen på, at mennesker har evnen til at finde løsninger på deres problemer, hvis de bare stilles de rigtige spørgsmål! Tilgangen er resultatorienteret og fokuserer på fremtiden, samt dykker ned i fortiden for at finde ressourcer og gode ideer derfra.

Tilgangen er:

 1. Et sæt værktøjer og principper til at afklare, hvad der ønskes, til at opdage ressourcer og til at beslutte, hvad der nu skal gøres
 2. En positiv, direkte vej til forandring
 3. At finde frem til det, der virker, og gøre mere af det!

Tilgangen handler bla om de spørgsmål, vi stiller, i de samtaler, vi holder. Her er nogle eksempler på spørgsmål, som du kan stille, når du har løsningsorienterede samtaler:

 • Hvad fungerer godt i øjeblikket?
 • Hvad vil vi gerne se ændre sig – hvordan ser vores ønskede fælles fremtid ud?
 • Hvilke ressourcer - i os selv og i systemet omkring os - kan vi trække på for at løse vores(e) problem(r) / komme tættere på den ønskede fremtid?
 • Hvad har fungeret godt for os tidligere - i lignende situationer - hvad skete der? Hvad kan vi lære af dette, i forhold til hvad der ville være gavnligt at gøre her og nu?
 • Hvad ved vi, som vi kan trække på i vores nuværende situation - for bedst muligt at kunne komme videre?
 • Hvilket første lille skridt kan vi tage for at komme tættere på vores fremtidige drøm/ønske?
Illustration, der viser en person ved en skillevej med flere muligheder for løsningsfokuserede samtaler.

Fordele ved løsningsfokuserede samtaler

''Problemet med traditionelle tilgange til menneskers problemer er, at de antager et lineært / kausalt forhold mellem årsag og virkning, mellem et problem og dets løsning. Den løsningsfokuserede tilgang går uden om søgningen efter årsagerne til et problem - og går direkte hen mod løsningen, samt fokuserer på din foretrukne fremtid så du hurtigt kan tage et første skridt fremad.''

Paul Z Jackson, Løsningens fokus: Gør coaching og forandring ENKELT.

Lad os se på nogle af fordelene ved at føre løsningsfokuserede samtaler:

 • Det tilskynder os til at tage ansvar for vores egen fremtid og udvikling samt til at lave positive ændringer i vores liv.
 • Det giver rammen for et støttende og opmuntrende miljø, hvor personlig og faglig udvikling er i højsædet.
 • Det er en resultatorienteret tilgang, der fokuserer på fremtiden og dykker ned i fortiden for at finde ideer vi kan komme videre fra.
 • Det hjælper os med at identificere vores egne løsninger og udvikle en klar vej mod at nå vores mål, samtidig med at vi opbygger tillid og modstandskraft.

Nu hvor vi har fået lidt mere kontekst om den løsningsfokuserede tilgang, så lad os dykke ned i, hvordan du kan komme i gang med tilgangen, hvis du ønsker at prøve den af.

Sådan kommer du i gang med den løsningsfokuserede tilgang i samtaler

Fordi den løsningsfokuserede tilgang er samtalebaseret, er der ingen dyre maskiner eller systemer, du skal bruge eller investere i for at kunne komme i gang. Du kan lære tilgangen ved at deltage i et webinar, i et træningskursus eller ved at læse om det. De fleste mennsker forstår tilgangen umiddelbart. Vi oplever, at folk enten er klar til at prøve tilgangen af og ser fornuften med det samme, eller også er de tilbageholdende og tager et stykke tid at varme op til ideen. Nogle ser måske aldrig dens værdi. Vi opfordrer dig til at prøve tilgangen af og selv dømme dets værdi!

Men her er ideen, og det teorien og forskningen siger: Vi kan gøre fremskridt med vores samtaler hurtigere ved at spørge folk, hvad de ønsker at se ske, med fokus på deres ressourcer (hvilket er et styrkebaseret element) end hvis vi spurgte ind til problemet. Det er vigtigt at huske, at den løsningsbaserede tilgang er en invitation. Det er et tilbud eller en invitation fremfor et opråb om at ''dette er den eneste måde at gøre tingene på.''

Der er forskellige måder at komme i gang på. Hvis du vil fortælle andre, at det er en tilgang, du prøver af, og de spørger dig hvorfor, kan det være en god ide at dele nogle historier om, hvor effektive løsningsfokuserede spørgsmål er. Eller at pege på noget af den forskning der viser, at den løsningsfokuserede tilgang fungerer godt inden for en række sammenhænge, ​​og at den er gavnlig for både den, der stiller spørgsmålene, og for modtageren.

Da tilgangen er ret simpel og nem at lære og anvende, kan du med fordel prøve den af med det samme. Prøv det! Og se hvad der sker. Der er kun et par ting, du skal gøre, hvis du vil være løsningsfokuseret.

1. Find ud af, hvad du eller den anden ønsker. Hvis I er et team, skal I finde ud af, hvad I alle sammen vil, eller hvad I vil imellem jer.

2. Find styrkerne, ressourcerne, erfaringerne og færdighederne i teamet, som kan bidrage til, at I bedst får løst jeres opgave og/eller problem.

3. Visualiser, hvad en fælles ønsket fremtid eller drøm ser ud for dig eller jer.

4. Identificer og tag dit første skridt hen imod drømmen/den ønskede fremtid.

Så er du/I igang. Så let er det. Ind imellem er der tale om et enkeltindivid, der går imod en problemfokuseret kultur og starter med at stille løsningsorienterede spørgsmål. Andre gange er det et helt team eller en hel organisation, der kaster sig ud i det sammen. Ofte støder man i starten på modstand, fordi vi som nævnt i indledningen som mennesker er vant til at løse problemer ved at lede efter deres årsag og dykke yderligere ned i problemet. For at komme det til livs bliver nødt til at se nærmere på vores negativitetsbias, hvorfor vi har den - og hvordan man overvinder den, når man møder den.

Den løsningsfokuserede tilgang anvendt af teams

Der er noget ved os mennesker, der er tiltrukket af problemer, analysen af ​​dem og af at være opmærksomme på dem, som nævnt i indledningen. Vores problemfokus forstærkes af medierne; der er en overvægt af dårlige nyheder, fordi det fanger vores opmærksomhed. Men dette problemfokus er ikke nyttigt, hvis det, vi ønsker at gøre, er at skabe fremskridt eller skabe nyttig forandring uden at vi demotiverer os selv og andre på vejen.

Hvis I ønsker, at noget skal være anderledes og I er villige til at gøre noget ved det (også selvom I endnu ikke ved hvad), er den løsningsfokuserede tilgang noget for dig og for jer som team. Som team kan I skabe et projekt, der er mere kraftfuldt end én person.I kan enten starte med at ændre noget der, hvor der er noget galt, og bruge tilgangen der - eller I kan skabe et nyt projekt ved at se på en ønsket fremtid sammen.

Der er alle mulige interessante og spændende måder at visualisere en ønsket fremtid på og løse problemer på fra denne tilgang. Visualiseringer, storyboarding og arbejdet med fremtidsscenarier, for eksempel. Dernæst skal I se efter ressourcer, altså vurdere, hvad I har, der kan hjælpe jer med at komme videre. Alle kan byde ind med noget. Den fælles løsningsorienterede indsats fungerer bedst, når alle i opgaveløsningen er bevidste om, at de er ved at løse problemer - uden at vi taler om dem - ved at kigge efter løsninger, muligheder og ressourcer.

I min konsulentforretning, arbejder vi lige for tiden med en organisation i Storbritannien. Vi begyndte at implementere nogle ændringer i og træne deres HR-afdeling som det første. Det er et godt sted at begynde med HR, fordi HR har fingrene nede i alle dele af organisationen og kan være med til at introducere og implementere den løsningsorienterede tilgang i processer på alle niveauer. F.eks. kan MUS samtale spørgsmål nemt tilpasses til at inkludere løsningsfokuserede spørgsmål. HR og ledelse kan også danne en gruppe, der taler med hinanden om forskellige løsningsfokuserede applikationer i deres organisation og derefter tilbyde at hjælpe andre med at forstå tilgangen og få den indarbejdet.

Hvordan man overvinder potentiel skepsis i organisationen over for den løsningsfokuserede tilgang

Folk kan let være naturligt skeptiske overfor tilgangen, især hvis de har en lang historik med at blive meget dybt involveret i problemer og deres årsager. I disse tilfælde skal du huske:

Du kan ikke ’løsnings-forcere’.

I stedet er den løsningsfokuserede tilgang et tilbud og en mulighed som folk kan blive inviteret til at prøve af, teste og se, om det virker for dem. Heldigvis har tilgangen så mange umiddelbare fordele og gode ting ved sig, at folk meget hurtigt finder det ret attraktivt at bruge den.

Når man først har udviklet en vision, som alle kan se sig selv i, skaber det i sig selv motivation, og vores erfaring er, at deltagerne derefter viser en naturlig lyst til at udforske, hvordan de så sammen kan bevæge sig hen imod visionen Og når man spørger ind til folks styrker, bedste oplevelser og gode egenskaber, er det også noget, der naturligt føles godt og rigtigt, så det plejer også at motivere folk.

Start med at invitere folk til at prøve tilgangen af i det små - med små skridt - snarere end som en kæmpe stor proces. Stil et løsningsorienteret spørgsmål - og se, hvad der sker.

I første omgang kan det virke lidt underligt for nogle mennesker, at man ikke taler om problemer eller problemet i sig selv. Men mange finder det også forfriskende og indser, at den løsningsfokuserede tilgang er let og ligetil og i sidste ende faktisk løser de problemer, vi som enkeltindivider eller organisation er sat i verden for at løse. Bare på en mere direkte, simpel og ligetil måde. Vi håber, at du vil give tilgangen en chance, prøve den af og dele dine oplevelser med os på Session’s LinkedIn-side!

Enjoyed the article?
Share:

Related content

Formål før profit - formålsdrevne virksomheder gør godt i verden!

Meet the Author

Paul Z Jackson

Paul Z Jackson

Paul Z Jackson har en bred vifte af kunder i både den offentlige og private sektor via sin egen konsulentforretning. Han er tidligere prisvindende journalist, senior producer ved BBC og underviser på handelsskolen i London. Paul er også forfatter til bøgerne “The Inspirational Trainer” og “Coaching made SIMPLE”, samt co-forfatter til “The Resilience Pocketbook” and “Positively Speaking”.

Ready to get started?Put your learnings to work.