Session Logo
Erhvervscoaching vs. terapi: Hvad er de væsentligste forskelle?

Erhvervscoaching vs. terapi: Hvad er de væsentligste forskelle?

Der er betydelige forskelle mellem coaching og terapi, men alligevel forveksles de to praksisser ofte. I denne artikel udforsker vi de væsentligste forskelle mellem de to interventioner. Læs med for at lære mere om forskellene.

Dr. Barbara Grelling |

Mange mennesker er forvirrede omkring forskellen på coaching og terapi. Dette giver mening, da der er et klart overlap mellem de to former for intervention og mellem coaches og terapeuter. Og for at gøre forvirringen større, så tilbyder nogle autoriserede terapeuter endda også coaching! Fælles for terapeuter og erhvervscoaches er, at de bruger deres viden om menneskelig adfærd, motivation og adfærdsændringer til at hjælpe klienter med at nå deres mål og øge deres personlige trivsel. Begge interventionsformer involverer at der stilles mange spørgsmål, sætte mål op, tilbydes værktøjer, tildeles hjemmeopgaver, bygges videre på styrker og at klienten styrkes i sit selvværd, sine kompetencer og evne til at mestre vanskelige situationer. Der er dog nogle centrale forskelle på de to former for hjælp, som det kan være godt at være opmærksom på, så erhvervscoaching ikke bliver forvekslet med terapi.

I coachingverdenen kan grænserne mellem personlig og faglig udvikling blive udvisket, hvilket kan efterlade både klient og coach i en problematisk situation. Måske indleder en coach sig med forhold omkring klienter, der grænser til hjælp af mere personlig og psykisk karakter, end selve coachingen ellers lægger op til. Der kan også forekomme situationer, hvor det kan være svært for coach og coachee at opretholde en sund distance mellem coach og den, der coaches. Det er afgørende for udviklingen af den, der coaches, at det er tydeligt hvad man kan få ud af henholdsvis coaching vs terapi, og at de to interventionsformer ikke er de samme, således at den, der coaches, får gavn af det, der bedst passer i en given situation. En god coach vil vide, hvornår denne skal anbefale en klient at søge terapi (enten i stedet for eller som supplement til coaching), og en god terapeut vil vide, hvornår der hellere skal anbefales coaching. I denne artikel vil jeg beskrive de væsentligste forskelle mellem de to interventionsformer.

Terapi vs coaching - hvad er de væsentligste forskelle?

1. Forskellig uddannelse

En af de vigtigste forskelle mellem terapeuter (psykologer, rådgivere, kliniske socialrådgivere, psykoterapeuter) og erhvervscoaches er, at terapeuter er uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser - og det er coaches ikke! For at opnå autorisation som professionel terapeut skal den enkelte først opnå en kandidatgrad, en ph.d. eller en doktorgrad og derefter licenseres af et professionelt licensudvalg. En kandidatgrad tager normalt fem år at gennemføre, efterfulgt af mindst tre yderligere år for en PhD eller doktorgrad. At blive licenseret terapeut kræver, at den enkelte opfylder strenge standarder for træning og supervision, består eksamener samt opfylder krav til efteruddannelse. Alt dette er reguleret af statslige licensudvalg.

Modsat dette kan enhver kalde sig for coach, det er ikke en beskyttet titel. Derfor er det nyttigt at vide hvad man skal være opmærksom på, når man leder efter en professionel coach for at undgå at ende med en underkvalificeret, dårlig coach. Det er bedst at engagere sig med en coach med en legitim certificering, som f.eks en officiel certificering fra den Internationalle Coaching Federation (ICF). Det er vigtigt, at den professionelle coach kan følgende ting:

 • Strukturere og forklare coachingforløbet for dig.
 • Holde fortroligheden og agere med integritet.
 • Demonstrere empati og følelsesmæssig intelligens på højt niveau - kan læse følelsesmæssige indikatorer og kropssprog (selv i virtuelle omgivelser).
 • Stille gode, relevante spørgsmål.
 • Åbne sindet for nye muligheder og perspektiver.
 • Hjælpe dig med at identificere, forstå, værdsætte og anvende dine egne såvel som andres styrker.
 • Støtte og motivere dig (når du har brug for det) og hjælpe dig med at evaluere og arbejde med dine styrker og svagheder.
 • Holde dig ansvarlig - overfor løfter, værdier og styrker såvel som anerkende egne begrænsninger.
 • Opretholde balancen mellem at udfordre, støtte, provokere og motivere dig.
 • Holde aftaler.

2. Emner, der dækkes

En anden primær forskel mellem terapi og erhvervscoaching er de emner, der tales om i forløbet. Terapeuter behandler psykiske problemer såsom angst, depression, OCD og posttraumatisk stresslidelse. Terapi tilbydes i forbindelse med behandling af psykiske lidelser for at lindre symptomer og udvikle strategier til succesfuldt at klare livets udfordringer. Terapeuter kan også hjælpe personer, der ikke kæmper med en psykisk sygdom, men som ønsker hjælp til at navigere i relationer, overvinde tidligere traumer, håndtere sorg eller ønsker at øge deres generelle velbefindende. I terapeutiske forløb får klienterne ofte indsigt i og undervises i praktiske livsfærdigheder. Den terapeutiske hjælp kan relatere sig til den enkeltes arbejdsliv, men kan også relatere sig til venskaber, familie eller andre aspekter af livet. De terapeutiske samtaler kommer ind på de mere personlige følelser, tanker og oplevelser, som klienten har, i forbindelse med situationer fra privatlivet. Dette skaber let en følelsesmæssig sårbarhed for klienten, da de åbner op for meget private og svære ting. Terapeuter er uddannet i at håndtere dette på etisk vis og kan holdes ansvarlige for deres interventionsmetoder af statsligt kontrollerede nævn.

I modsætning til terapeuter taler erhvervscoaches ikke nødvendigvis om meget private forhold med deres klienter. De emner, coachingen omhandler, drejer sig oftest om forretningsrelaterede forhold, og coachen kan bringe sin viden om organisation, forretningsforståelse og team-dynamikker i spil. Via denne særlige ekspertise og gennem de spørgsmål, som coachen stiller, indgydes tillid til, at coachen kan hjælpe kunden med at finde kreative løsninger og svar på forretningsrelaterede, ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.

ICF definerer coaching som :"Et samarbejde med kunder i en tankevækkende og kreativ proces, der inspirerer dem til at maksimere deres personlige og professionelle potentiale." (Tjek ICFs hjemmeside for mere information om Coaching vs. Terapi). I stedet for at fokusere på at behandle symptomer eller forbedre den overordnede lykkefølelse hos den enkelte, hjælper erhvervscoaches deres kunder med at udvikle strategier til at nå organisatoriske og karrieremæssige mål samt skabe en forbedret ydeevne og trivsel. Erhvervscoaches er meget fokuserede på organisatoriske og arbejdsrelaterede problemstillinger. De fokuserer generelt ikke så meget på de mere private forhold.

Professionel erhvervscoaching har vist sig at forbedre følgende kompetencer:

 • Kommunikation, lytning og empati
 • Investor-pitching og forhandling
 • Teamudvikling og engagement
 • Tidsstyring, prioritering og problemløsning
 • Etablering af gode vaner
 • Beslutningstagning
 • Strategiudvikling og eksekvering

Hvis du allerede er igang med et professionelt coachingforløb, kan du med fordel reflektere over, hvad du bruger tid på at tale med din coach om. Taler du om emner, der dækker dit mentale helbred, din evne til at navigere i relationer og/eller spørgsmål vedrørende dit privatliv? Eller bruger du primært tid på faglige spørgsmål, såsom kommunikationsevner på arbejdet, strategisk beslutningstagning og/eller hvordan man udvikler sig i sin professionelle rolle? Hvis du primært taler om dit privatliv - så kan det være, at terapi frem for coaching ville være den bedste løsning for dig. Derimod, hvis du taler med en terapeut, men finder ud af, at du mere ønsker hjælp til at opbygge færdigheder til at navigere og klare dig bedre i dit professionelle liv, kan du overveje at arbejde med en erhvervscoach i stedet. At vælge den rigtige fagperson at arbejde sammen med, øger chancen for, at du kan nå de mål, du sætter dig for forløbet.

3. Tid brugt på fortiden vs nutiden og fremtiden

Terapi fokuserer ofte på fortiden samt tidligere problemer for at hjælpe klienten med at ændre selvdestruktive vaner, reparere og forbedre forhold og med at arbejde sig gennem smertefulde følelser. I terapisessioner er det normalt at diskutere og analysere fortiden for at kunne få hold på, hvor problemer kommer fra samt for at man kan få styr på, hvordan de tidlige mønstre måske bidrager til nuværende tænke-, følelses- og adfærdsmønstre.

Erhvervscoaches, derimod, fokuserer ofte på det nuværende samt på de mål og resultater, man ønsker at nå og skabe i fremtiden.Dette gælder særligt de løsningsfokuserede coaches. For eksempel kan en erhvervscoach være med til at hjælpe en kunde med at opnå langsigtede karrieremål samt hjælpe dem med deres professionelle vækst og kompetenceopbygning. For at kunne dette skal coachen vurdere, hvor klienten er lige nu og her, og hvad vedkommende kan og ikke kan, samt dernæst hjælpe klienten med at planlægge og tage de næste og bedste skridt for at opnå succes.

For at gøre det helt tydeligt: En coach kan nogle gange finde på at stille spørgsmål om fortiden, og en terapeut vil nogle gange fokusere på fremtiden. For eksempel kan en coach hjælpe med at identificere barrierer for succes ved at hjælpe klienten med at identificere, hvordan tankesæt fra fortiden hindrer dem i at nå deres fremtidige mål. Og terapeuten kan hjælpe klienter med at identificere og visualisere mål for fremtiden. Der er altså tale om en glidende overgang mellem de to interventionsformer, hvilket bl.a. forklarer forvirringen, men forhåbentligt har jeg med ovenstående gjort det mere klart, hvor skillelinjen mellem de to former går.

Tegn på, at coaching er ved at blive terapi

Hvis du er erhvervscoach, har du måske haft med en klient at gøre, hvor coachingen begyndte at føles mere som terapi end coaching. For at afgøre, om coachingen er ved at glide mere over i terapi, kan du med fordel stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Føler du dig som din klients terapeut frem for som deres coach?
 • Fortæller din klient om depression, angst eller andre psykiske lidelser? Ser det ud til at påvirke deres arbejde negativt og forstyrre evnen til at levere ordentligt? Forhindrer det dem i at modtage optimal erhvervscoaching?
 • Har din klient svært ved at koncentrere sig om opgaverne, og virker optaget af bekymringer?
 • Læner din klient sig for meget op ad dig i forhold til at få følelsesmæssig støtte?
 • Kommer klienten til dig med dennes personlige problemer og beder dig om hjælp til at løse dem?

Husk, at nogle erhvervscoaching-klienter kan have psykiske problemer, uden at dette behøver forhindre dem i at få noget godt ud af coaching. Faktisk, hvis en klient har behov for terapi, kan det at få terapeutisk behandling give dem mulighed for at få mere udbytte af coaching. Den bedste måde at give kvalitets-coaching på er, at fastholde gode grænser, tage det op med din klient, når du begynder at lægge mærke til at coachingen er ved at glide over i at blive af mere terapeutisk karakter, og derefter give en passende opfordring til, at klienten (også) søger at få hjælp af en terapeut. Ved klart at adskille coaching vs terapi kan du tilbyde din klient den bedst mulige service.

Konklusion

Jeg håber, at det med denne artikel er blevet mere tydeligt, hvad forskellen er mellem erhvervscoaching og terapi. Forhåbentligt vil dette være gavnligt for dit arbejde. Hvis du ønsker at lære mere om erhvervscoaching, vil jeg opfordre dig til at række ud til Session.

Enjoyed the article?
Share:

Related content

Hvordan man opbygger robusthed og modstandskraft når livet rammer hårdest: Perspektiver fra en erhvervscoach i Kiev, Ukraine

Meet the Author

Dr. Barbara Grelling

Dr. Barbara Grelling

PhD, Klinisk psykolog

Dr. Barbara Grelling, PhD, har arbejdet som klinisk psykolog i over femogtyve år. Hun arbejdede i fjorten år for Kaiser Permanente, den største HMO (sundhedsorganisation) i USA. Dr. Grelling har drevet sin egen private praksis i nitten år og har hjulpet mange voksne i en lang række forskellige sammenhænge med at opbygge færdigheder, forbedre relationer og nå deres personlige og professionelle mål.

Ready to get started?Put your learnings to work.