Session Logo

Ligestillingspolitik i
Session ApS

I Session stræber vi efter ligestilling mellem kønnene og vi tolererer ikke forskelsbehandling af nogen art, fx baseret på køn, religion, seksuel orientering, nationalitet eller etnicitet. I Session skal alle medarbejdere have samme muligheder for at udvikle sig som fagpersoner og individer.

I det følgende analyserer vi den aktuelle status i forhold til ligestilling mellem kønnene i Session. Vi identificerer målsætninger, der skal indfries på kort og lang sigt, og vi definerer, hvorledes vi vil monitorere vores fremdrift.

Billede af vægmaleri fra Austin, Texas. Stort billede af en kvindes ansigt, hvor der står "Women Vote".

Plan for ligestilling mellem kønnene for 2024

Version: 3.0, februar 2024
Forfattere: Pernille Brun

Introduktion

Ifølge FN, så betyder ‘lige rettigheder mellem kønnene’ (gender equality), at “der er lige rettigheder, ansvar og muligheder for både kvinder og mænd og piger og drenge”. Dette er en afgørende forudsætning for en bæredygtig samfundsudvikling, og det kan kun opnås med engagement fra begge køn.

Ligestilling mellem kvinder og mænd ses både som et spørgsmål om menneskerettigheder og som en forudsætning for og en indikator af bæredygtig menneskecentreret udvikling, som skitseret af FN. Dette koncept anerkender vigtigheden af ​​at tage hensyn til mænds og kvinders behov, rettigheder og interesser i ethvert aspekt af vores professionelle og private liv. Samme muligheder bør være tilgængelige for enhver person uanset køn og andre personlige karakteristika.

Session stræber efter ligestilling mellem kønnene og tolererer ikke forskelsbehandling af nogen slags - baseret på køn, religion, seksuel orientering, nationalitet eller etnicitet. Hos Session får alle medarbejdere de samme muligheder for at udvikle sig som fagpersoner og individer.

Den aktuelle status, i forhold til lighed mellem kønnene

Dette afsnit rapporterer om forskellige aspekter relateret til ligestilling mellem kønnene i virksomheden.

De præsenterede data er opdateret i februar 2024.

Kønsfordeling i virksomheden:

Billede med tabel over kønsfordelingen i Session ApS pr februar 2024.

I Session er vi stolte af, at vores virksomhed har ligestilling i sin kønsfordeling. Som illustreret ovenfor har vi ligelig 50/50 kønsfordeling i vort team af stiftere, i vores ledelse og blandt vores medarbejdere og freelance-tilknyttede. Hvad angår vores freelance coaches, så er majoriteten af dem kvinder. Vi søger derfor aktivt at ansætte flere mandlige freelance coaches for at skabe ligevægt mellem kønsfordelingen af vores erhvervscoaches.

Løn

Alle medarbejdere med samme kvalifikationer får lige løn for lige arbejdstid og arbejde, uanset deres køn. Session forpligter sig til at tilbyde ligeløn for alle køn - både nu og i fremtiden.

Kontraktforhold

Medarbejdere er ansat enten med fuldtids- eller deltids-kontrakter eller på freelance-kontrakt.

Forældreskab

Barsels- og fædreorlov er garanteret i henhold til lovene i de forskellige lande, hvor medarbejderne er baseret. Efter endt forældreorlov betros medarbejdere det samme ansvar og den samme arbejdstid som før orloven, medmindre andet er aftalt med arbejdsgiveren om arbejdstid. Arbejdstiden er fleksibel for at kunne forene arbejds- og familieliv.

Multikulturelt miljø

Session hylder - og fejrer - kulturelle og nationale forskelle og beskæftiger medarbejdere, erhvervscoaches og freelance-medarbejdere, som er hjemmehørende i flere lande. Session består i øjeblikket af 8 personer, der arbejder på vores kerneprodukt (udvikling af platformen, levering af højkvalitets service til vores kunder, salg til nye kunder, udarbejdelse og udvikling af marketingmateriale og indhold, salg mv.). Disse 8 personer kommer fra 6 forskellige lande - herunder Danmark, Irland, Canada, Ukraine, Polen og Kina.

Vores erhvervscoaches er fra hele verden, i øjeblikket har vi coaches baseret i 15 forskellige lande, herunder Danmark, Spanien, Indien, Kenya, Australien, Kina, USA og mere.

Mål og handlinger

Der kunne ikke påvises specifikke kønsmæssige skævheder i vores tidligere analyser. Det eneste aspekt, der skiller sig ud, er, at kønsfordelingen blandt vores erhverscoaches ikke er lige, men har en overvægt af kvinder. Som nævnt i det foregående afsnit bestræber vi os på at rekruttere erhvervscoaches med henblik på at få et mere afbalanceret forhold mellem mænd og kvinder i fremtiden. Vi har formuleret følgende målsætninger:

Målsætning 1 - Ansæt flere mandlige erhvervscoaches:

Måden vi har til hensigt at arbejde med dette på er at være opmærksomme på at se efter flere mandlige erhvervscoaches og at ansætte flere mandlige erhvervscoaches i 2024.

Målsætning 2 - Oplyse om DEI-spørgsmål i 2024 gennem fagligt indhold:

Desværre er det udbredt med skævheder i samfundet og det forhindrer, at alle mennesker har lige muligheder uanset deres køn. Session er opmærksom på disse skævheder og forpligter sig gennem indhold og initiativer at styrke offentlighedens viden om DEI-spørgsmål i 2024 og derefter. I 2024 vil vi skrive og udgive flere artikler om DEI-forhold. Vi sigter efter at publicere 2 artikler med forskellige perspektiver på emnet, såsom vigtigheden af ​​diversitet på arbejdspladsen, job-nivellering og hvordan man kan eliminere skævheder i rekrutteringsprocessen, og hvordan man inkluderer mangfoldighedsinitiativer som strategiske forretningsprioriteter. Disse artikler vil blive udgivet inden udgangen af ​​2024. Vi afholder også mindst ét ​​webinar i 2024 med særligt fokus på mangfoldighed.

Målsætning 3: - Fremme velvære, mental sundhed og balance mellem arbejde og privatliv blandt alle medarbejdere. Sikre, at alle køn kan trives og blomstrer i deres arbejde.

I Session mener vi, at trivsel og mental sundhed er en grundlæggende menneskeret. I 2024 vil vi fokusere på vores trivsel, mentale sundhed og balancen mellem arbejde og privatliv ved at etablere en kultur hvor vi ‘checker-ind’ med hinanden og hvor vi vil skabe et trygt rum for alle medarbejdere til at tale åbent om, hvordan de har det. Vi vil tage initiativ til mindst 3 møder 1:1 med hver medarbejder for at sikre, at de trives og vokser i deres job, og at de har en god balance mellem arbejde og privatliv.

Målsætning 4: At finde og ansætte kvindelige stiftere til at lede datterselskaber af Session i deres hjemland

Vores mål er at have 2 kvindelige stiftere til at lede datterselskaber af Session i deres hjemland inden udgangen af ​​2025. Vi vil gerne udvikle vores forretning med en model, hvor vi vil tilbyde kvinder og kønsminioriteter i forskellige lande muligheden for at etablere en afdeling af Session og udnytte vores platform til at opbygge deres forretning. Vi tror på netværkets kraft, og ved at støtte kvinder til at træde ind i rollen som at lede deres egen division, skaber vi flere kvindelige rollemodeller,

Målsætning 5: Ansæt flere kvindelige softwareudviklere til at hjælpe med at udvikle vores platform

Den globale kønsfordeling af ingeniører og softwareudviklere er massivt domineret af mænd. Faktisk, ifølge Statista, er svimlende 91,97% af softwareudviklerne mænd. I Session er vi meget opmærksomme på denne forskel - og vil gerne gøre vores bedste for at støtte kvinder inden for STEM og teknik. Vi bestræber os på at tilføje mindst to ingeniører mere til vores team i 2024 og vi stræber efter, at disse udviklere skal være kvinder.

Monitorering af fremdrift

Vores ligestillingspolitik vil blive opdateret hvert år. Den løbende monitorering af fremdrift vil ske gennem vores interne OKR-system (Objectives and Key Results) som er implementeret for at sikre, at vores mål nås på kort og lang sigt.

Stifterne af Session forpligter sig til at overvåge de planlagte handlinger for at nå målene. Målene og handlingerne angivet i dette dokument er offentligt tilgængelige for alle, for at holde os ansvarlige for vores hensigter og handlinger.

Session's team as of November 2021 in an online video meeting

Godkendt af Sessions aktionærer og den øverste ledelse den 5. februar 2024