Session Logo
Ni kendetegn ved en god erhvervscoach

Ni kendetegn ved en god erhvervscoach

Inden du vælger din erhvervscoach er det vigtigt at reflektere over dine ønsker og behov, og hvordan coachen bedst kan hjælpe dig med at nå dine mål og i den organisatoriske kontekst, du befinder dig i. I denne guide oplister vi 9 områder, du bør undersøge, før du vælger en professionel erhvervscoach.

Det kan være svært at vælge den rigtige erhvervscoach, især fordi der er mange der slår sig op på coaching. Desværre er det dog langt fra alle, der har den rigtige baggrund eller erfaring til reelt at være en god erhvervscoach. Men hvis du ved, hvad du skal kigge efter, kan du indsnævre din søgning og gøre det lettere for dig selv at vælge en god erhvervscoach. Vi har lavet en liste med ni ting, du bør overveje, når du vælger en erhvervscoach:

Dette er en infografik med titlen 'Find en god erhvervscoach.' Den præsenterer en sammenligning mellem en god coach og en dårlig coach på tværs af flere nøglekarakteristika. Karakteristikaene er: Tillid og Rapport, Emotionel Intelligens, Uddannelse, Forretningsforståelse, Referencer, Metodologi, Online Coaching, Målfastsættelse og Sporing, og Prisfastsættelse. For hver karakteristik beskriver infografikken, hvordan en fremragende coach excellerer, og hvordan en dårlig coach falder igennem. For eksempel etablerer en fremragende coach tillid og rapport, mens en dårlig coach får dig til at føle dig utilpas. Infografikken er designet til at guide seere i at identificere kvaliteterne hos en fremragende erhvervscoach.

1. Det rigtige match

Personlighed betyder noget - også når vi skal vælge en god erhvervscoach. Vig ikke tilbage fra at vælge ud fra din mavefornemmelse og intuition – så længe du også overvejer de andre ting, vi nævner i denne guide. Intuition er vores sjette sans, og den fortæller os som regel noget vigtigt, som vi bør lytte til og stole på, også hvad angår valget af coach.

2. Menneskelige færdigheder og følelsesmæssig intelligens

Selvom erhvervscoaching i høj grad handler om at hjælpe den enkelte med at skabe forretningsresultater, så er personlig udvikling også en væsentlig del af et coachingforløb. Af den grund bør en erhvervscoach have gode menneskelige færdigheder og høj følelsesmæssig intelligens.

De kvaliteter, man skal være opmærksom på indenfor denne kategori, omfatter:

  • Lytning og indlevelse. En god erhvervscoach lytter både efter hvad du siger og - lige så vigtigt - hvad du ikke siger. De lytter og læser med andre ord mellem linjerne.
  • Empati og følelsesmæssig intelligens på højt niveau - de kan aflæse følelsesmæssige reaktioner og kropssprog, også selvom I mødes virtuelt.
  • Evnen til at stille gode, relevante og øjenåbnende spørgsmål, der åbner op for nye muligheder og perspektiver.
  • Styrkefokus - forstået på den måde at coachen leder efter, forstærker, fremhæver og hjælper en med at identificere, forstå, værdsætte og anvende egne såvel som andres styrker, og hvordan disse styrker kan kompensere for svagheder.
  • Balance mellem at udfordre, støtte, provokere og motivere.

3. Uddannelse og træning

For at kunne tilbyde effektiv erhvervscoaching skal coachen have gennemgået omfattende træning inden for coaching. Formel træning betyder at coachen har modtaget træning i de basale færdigheder indenfor coaching, men også at de har fået træning og feedback i forhold til hvordan de anvender deres egen personlighed på den bedste måde, bringer deres styrker i spil og undgår, at deres svagheder står i vejen for en god coaching oplevelse for klienten. Veluddannede coaches får desuden løbende feedback og supervision på deres coachingforløb.

For at finde ud af om coachen har gennemgået den nødvendige træning, bør du spørge hvilken coachinglicens, grad og/eller uddannelsesbaggrund vedkommende har. Uddannelsen bør være ordentlig og anerkendt, baseret på mere end blot et par dages træning. Blandt de mest troværdige coachinginstitutioner i verden er International Coaching Federation (ICF) og European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Erhvervspsykologer har desuden også mange års træning og supervision bag deres titel. Du kan også finde ekstremt veluddannede og gode erhvervscoaches blandt tidligere HR-professionelle, eller endda ledere, som har "opgraderet" sig selv med en coachinguddannelse.

4. Forretningssans og organisatorisk erfaring

En erhvervscoach forstår (eller bør forstå) organisatoriske og politiske dynamikker og ved hvad det vil sige at lede og arbejde i en moderne organisation. En måde at teste den potentielle coachs forretningssans på er at spørge, hvordan de har tænkt sig at hjælpe dig med at løse virkelige forretningsmæssige problemer og udfordringer.

Læg også mærke til:

  • Hvordan taler coachen om strategi og udlægger din virksomheds strategi?
  • Hvilke udfordringer forudser de for din virksomhed?
  • Hvordan tales der om det at arbejde og lede i en moderne organisation?
  • Hvilke gode råd eller spørgsmål har coachen, når du fremlægger forretningsmæssige udfordringer eller dilemmaer?

En forståelse for strategi, udfordringer i det moderne arbejdsliv og hvilke politiske mønstre og teamdynamikker, der kan være på spil i en organisation, er altafgørende for, at en coach kan hjælpe dig i en organisatorisk kontekst.

5. Gode referencer og anbefalinger

Vær ikke bange for at spørge til coachens referencer og anbefalinger. En god erhvervscoach vil altid have haft nogle tidligere kunder, der er villige til at stå inde for dem og tale godt om dem. Det vil give dig tillid til coachen at høre fra andre, at vedkommende har det, der skal til, og med højere tillid vil du få mere ud af dit coachingforløb.

6. Coaching metodologi og filosofi

Når du vælger erhvervscoach, bør du også overveje hvilken type coaching metodologi og filosofi vedkommende coacher efter, og om den passer til dine behov. Der er mange forskellige måder at blive coachet på. I Session bygger vi på styrker, opfordrer vores klienter til at prøve de ting af, der blev talt om i coaching-sessionerne samt til at samarbejde med relevante stakeholders, vi stiller gode spørgsmål, der åbner for nye perspektiver og er nærværende og tilpas udfordrende i vores stil. Og, ikke mindst, så har vi forretningsforståelse!

7. Kan coachen levere online coaching?

Når du vælger en erhvervscoach, er det en god idé at overveje, om coachingen kan foregå online. I betragtning af de fordele, der er ved online coaching, herunder fleksibiliteten, tidsbesparelsen og smidigheden ved blot at skulle åbne sin computer, så opfordrer vi dig til at finde en coach, der kan levere coaching online.

8. Kan coachen hjælpe dig med at måle fremgang?

For at du kan vurdere, om dit coaching forløb har været pengene værd, er det vigtigt at din coach hjælper dig med at opsætte mål, som du kan evaluere og måle fremgang ud fra, både undervejs i forløbet og når I afslutter forløbet. Spørg gerne coachen, hvordan han/hun kan hjælpe dig med at måle fremgang og succes.

Fluffy løfter som “det bliver fantastisk” eller “det er svært at måle, men jeg ved af erfaring, at det virker” vil ikke hjælpe dig i det lange løb. De fleste kunder, medarbejdere og virksomheder har brug for konkrete og håndgribelige beviser i forhold til ROI for at kunne stå inde for coachingbudgettet. En god erhvervscoach vil ikke vige tilbage for at hjælpe dig med at måle og bevise fremskridt, faktisk vil de nok endda insistere på, at I gør det!

9. Fornuftig prissætning

Udgifter til coaching er uundgåeligt en væsentlig faktor, når der skal vælges en coach. Det vil være klogt at overveje, hvilket budget du eller din organisation kan bære i det lange løb. Online coaching vil meget ofte kunne tilbydes til en lavere pris end coaching med personligt fremmøde. Prisen afspejler ikke altid kvaliteten. Vær opmærksom på, hvad du ender med at betale, da “motivational coaches” meget ofte koster en formue, hvorimod meget veluddannede erhvervscoaches kan være tilgængelige til en lavere pris.

Opsummering

Det er ikke nogen let opgave at vælge den rigtige coach. Følg trinene ovenfor, og du er et skridt tættere på at vælge den rigtige erhvervscoach til et godt coachingforløb, der kan hjælpe dig med at opnå succes og forretningsmæssige resultater.

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

Ready to get started?Put your learnings to work.