Session Logo
Mindfulness på arbejdspladsen

Mindfulness på arbejdspladsen

Er du nysgerrig efter at lære mere om mindfulness på arbejdspladsen? I denne artikel får du indsigt i værdien af at dyrke mindfulness - både for enkeltpersoner, for teams og for organisationen som helhed.

Clarissa Corneliussen |

Et højt tempo, mange krav, stort arbejdspres samt kompleksitet præger mange arbejdspladser i dag. Nogle kalder det "VUCA-verdenen", et akronym for volatilitet, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Faktum er, at mange af os oplever en vis mængde stress og pres og usikkerhed hver dag på arbejde. 57 % af os rapporterer at vi føler os stressede dagligt - ifølge Gallups 2023-rapport.

Det skræmmende er, at når vi står midt i stormen, så føler vi ofte ikke, at vi har noget andet valg end at "blive ved". Men sådan behøver det ikke være. Mindfulness kan lære os, hvordan vi kan organiserer os, arbejde bedre sammen, og hvordan vi kan håndtere daglige situationer mere holdbart og bæredygtigt. I denne artikel får du indsigt i hvad mindfulness er, og hvordan tilgangen kan hjælpe os i vores daglige arbejdsliv.

Fordele ved Mindfulness - for individet, teamet og organisationen

Mindfulness kan have betydelige gavnlige virkninger ikke kun for enkelt-individer, men også for teamet og hele organisationen. Flere undersøgelser har vist, at mindfulness har en række positive fordele for den enkelte, herunder:

 • Fysisk velvære og sundhed
 • Stressreduktion
 • Øget evne til at fokusere og koncentrere sig
 • Forbedret kognitiv funktion – herunder bedre hukommelse, indlæringsevne og kreativitet
 • Bedre følelsesmæssig regulering
 • Øget empati og evne til at udvide perspektiver

Ellen Langers sammenfattede ovenstående glimrende i artiklen "En opfordring til mindful ledelse":

"Mere end 30 års forskning har vist, at øget opmærksomhed øger vores produktivitet, mindsker udbrændthed og ulykker samt forøger kreativitet, hukommelse, opmærksomhed, positiv affekt, sundhed og endda levetid. Når vi er opmærksomme, kan vi drage fordel af muligheder og afværge de farer, der endnu ikke eksisterer.”

Disse fordele gavner også vores kolleger og kunder. Det kommer altså ikke kun den enkelte til gode, at den enkelte praktiserer mindfulness. Talrige forskningsundersøgelser har vist, at det, at praktisere mindfulness på arbejdspladsen bl a medfører nogle af disse fordele:

 • Øget grad af empati over for kolleger, kunder og andre generelt
 • Bedre samarbejde
 • Færre konflikter
 • Følelse af fælles præstation
 • Mere produktive møder

På det organisatoriske plan er der også påvist flere virksomhedsmæssige og organisatoriske fordele ved en mindful tilgang, opsummeret i det følgende:

 • Reducerede omkostninger til personalefravær forårsaget af sygdom, skader, stress,
 • Forbedret produktivitet
 • Forbedret personaletrivsel
 • Reduceret personaleomsætning
 • Forbedrede arbejdsgiver-/medarbejder- og kundeforhold
 • Reducerede sygeforsikringspræmier for virksomheden
 • Øget empati og bedre teamsamarbejde til gavn for alle

Hvad er mindfulness?

At være mindful betyder at være særlig opmærksom på en situation, på tanker og følelser hos en selv og/eller hos andre. Mindfulness som begreb kommer fra pali-ordet "sati". Ordet sati kan også oversættes som bevidsthed, opmærksomhed eller erindring. Derfor betyder det "at være mindful" meget mere end at være opmærksom i nuet - det er et bredere begreb.

Mindfulness er en evne til at være i nuet – at lægge mærke til, hvad der foregår omkring dig og indeni dig – med et åbent og ikke-dømmende sind (eller hvis du dømmer, at vide, at du dømmer, og at denne bedømmen farver "virkeligheden" – hvad end det så er).

Ovenstående var, hvordan en af ​​de tidlige vestlige pionerer inden for området, Jon Kabat-Zinn, definerede mindfulness tilbage i 1990 i sin første bog "Full catastrophe living."

Siden da er mindfulness på arbejdspladsen nærmest blevet mainstream - men hvad adskiller “det at være mindful” sig fra hvad det vil sige at være “en mindful arbejdsplads”? Lad os se nærmere på det i det næste afsnit.

Den mindful arbejdsplads

En mindful arbejdsplads - fuld af mindful individer - er kendetegnet ved at have:

 • En klar hensigt
 • Fokuseret opmærksomhed, samt
 • En åben og venlig attitude

Ovenstående var, hvordan Pernille Brun og jeg beskrev en mindful arbejdsplads i vores bog "Mindfulness i organisationer" fra 2013. Under hver overskrift identificerer vi syv konkrete handlinger, man kan foretage, der vil føre til en øget tilstand af mindfulness på arbejdspladsen, hvis det praktiseres og plejes godt.

Hvis du vil højne niveauet af mindfulness på din arbejdspladsen, kan du starte med at spørge dig selv indenfor hvilke områder I er foran, og hvor I måske er lidt bagud. Stil dig selv nogle spørgsmål for at komme i gang:

 • Har vi et klart højere formål og en holistisk, langsigtet strategi, der tager højde for den tredobbelte bundlinje?
 • Er vi gode til at fokusere og arbejde koncentreret i mit team? Er der plads til pauser?
 • Har vi en venlig og god omgangstone, kærer vi os om hinanden i teamet og om vores kunders ve og vel?

Inden for hvert område kan du derefter beslutte, hvad du måske skal sætte ekstra fokus på for at øge din organisations niveau af mindfulness. For yderligere inspiration vil jeg stærkt anbefale dig at læse vores bog.

Den individuelle praksis med mindfulness

Lad os nu se nærmere på den individuelle praksis med mindfulness.

At praktisere mindfulness er at være fuldt opmærksom i øjeblikket - på det, der foregår indeni samt rundt om en - med et åbent, ikke-dømmende sind. Det svære er dog at være netop det. Fuldt opmærksom - uden at dømme. Derfor træner og praktiserer man mindfulness over tid – man kan ikke fra den ene dag til den anden forvente at kunne være fuldt tilstede i nuet uden at dømme.

De centrale dele af mindfulness træningen er:

 • At sætte en intention for sin træning og være opmærksom på den intention, man har I det daglige i de gøremål, man kaster sig over
 • At lægge mærke til hvor man har sin opmærksomhed og øve sig i at have den der, hvor man ønsker den skal være - fokuseret.
 • At øve sig i at møde sig selv, andre og omverdenen med et bestemt mindset, bestemte holdninger, der fremmer hvor mindful, man kan være

Den opmærksomme læser har måske bemærket, at individuel mindfulness ligesom organisatorisk mindfulness handler om intention, opmærksomhed og grundholdninger!

Intention

Den første del af enhver mindfulness praksis er altså at være bevidst om ens intention og bevidst forsøge at sætte en intention, der gavner en selv og andre. Det første man kan spørge sig selv om er: “Hvorfor vil jeg træne mindfulness? Hvad er det, jeg gerne vil have ud af denne praksis? Hvorfor har jeg brug for det? Hvad er min hensigt med denne praksis lige nu?”

Det kan være et lige så "simpelt" svar som at "finde indre ro" eller "forstå andre bedre" (som er en kernedel af Googles mindfulness-program kaldet Søg inde i dig selv).

Opmærksomhed / Fokus

Det næste skridt i mindfulnesstræning er at disciplinere sit sind. I løbet af dagen kan man stoppe op og lægge mærke til:

 • Hvor er min opmærksomhed - lige nu?
 • Er den der, hvor jeg gerne vil have den? Hvis ikke - kan jeg bringe den tilbage?

Ovenstående er mindfulness i sin essens. Forsøg at gå igennem arbejdsdagen - ja igennem hele livet! - med fuld opmærksomhed. Ikke på automatpilot, hvor du ikke lægger mærke til, hvad der sker i og omkring dig eller "hvor livet tager dig hen". Tanker, følelser og kropslige reaktioner kan tage os væk fra øjeblikket. De har en tendens til at "stjæle vores opmærksomhed". Og vi er måske ikke klar over konsekvenserne af at have vores opmærksomhed her eller der. I så fald kan vi ukonstruktivt ende på automatpilot.

Men vi kan stoppe automatpiloten - hvis vi er opmærksomme.

Det faktum, at vi bevidst kan beslutte os for, hvor vi vil have vores opmærksomhed, er det, der gør os til mennesker. Vi har det valg, også selvom vi måske ikke tror det. Læs feks denne indsigtsfulde artikel af vores kollega, Eugenia Kolomites, der bor og arbejder i Kiev Ukraine, Hun beviser pointen: Selv midt i en meget vanskelig situation vælger hun bevidst, hvor hun vil lægge sit fokus og formår dermed at opbygge modstandskraft, selv midt i en meget kaotisk, udfordrende og hård tid.

Det er guide og fokusere vores opmærksomhed kræver et disciplineret sind. Det kræver, at vi er bevidste om, at vi kan vælge, hvor det vil være klogest at have vores opmærksomhed. Og det kræver, at vi har trænet vores "hjernemuskel".

Når vi praktiserer mindfulness, øver vi os i at holde vores opmærksomhed, hvor vi ønsker den skal være. Med andre ord, hvis vores sind vandrer fra, hvor vi ønsker det skal være, bringer vi det forsigtigt tilbage. Igen og igen. Hvis vi bemærker, at vores opmærksomhed ikke er på den person, der sidder foran os, selvom vi ønsker det, bringer vi den tilbage.

Det er som at træne en muskel. I starten er det hårdt, og man bliver træt. Dit sind vandrer væk - du kæmper for at forblive fokuseret, og du glemmer måske at stoppe op og lægge mærke til øjeblikket. Men med træning vokser din opmærksomhedsmuskel. Du bliver bedre og bedre til at være i nuet, til at bringe din opmærksomhed tilbage, når den vandrer. Det er ligesom fysisk træning: du kommer i form med træning.

At være bevidst om, hvor din opmærksomhed er, gælder også i forhold til, hvad du fokuserer på i organisationen. Lægger du blot mærke til fejl - alt hvad går galt? Eller forsøger du bevidst også at fokusere på alle de ting, der rent faktisk virker og får din organisation til at blomstre?

Grundholdninger

Mindfulness handler også om bevidst at øve sig i at møde livet, sig selv, sine kollegaer og selve øjeblikket med:

 • Accept
 • Nysgerrighed
 • Tålmodighed (ikke-stræbende)
 • Tillid
 • Åbenhed (ikke-dømmende er en del af dette) og
 • Venlighed

Ligesom med vores fokus kan vi øve os i at praktisere disse grundholdninger i løbet af dagen – og ved at gøre det, opbygger vi psykologisk tryghed i organisationen.

Hvis du feks opdager, at du lidt for tidligt har bedømt et andet menneske eller en situation - så kan du øve dig i åbenhed: At give andre mennesker en ny mulighed, at se på situationen igen: “Er der mere at se og lære her? Hvad er der ellers at opleve?”

Eller, hvis du keder dig i en situation eller sammen med en anden person, så kan du bevidst forsøge at være nysgerrig. Stil for eksempel dig selv spørgsmål såsom: “Hvad er det, jeg skal lære her? Hvad kan jeg lære af denne person eller af situationen?”

Vi kan øve os i at være taknemmelige for de chancer, vi får til at øve.

Hverdagspraksis og mere formel praksis

Vi kan integrere ovenstående praksisser i vores hverdag (arbejds)liv. Men for at kunne være mindful også under pres, bliver du nødt til at træne med mere formelle øvelser. Disse inkluderer regelmæssige meditationsøvelser som at tune sig ind på sit åndedræt, lave en kropsscanning eller lave en ''loving kindness'' meditation.

Disse meditationsøvelser hjælper dig med at forblive rolig under pres og kan fylde dig med positive følelser. De opdyrker også gavnlige fysiske og følelsesmæssige indre tilstande – hvilket også vil påvirke dem omkring os. Når vi er rolige og fyldt med positive følelser, bliver andre omkring os positivt påvirket.

I mere formel mindfulness træning tuner vi ind på os selv på en meget opmærksom måde. Vi lægger mærke til vores vejrtrækning, følelser og tænkning, og hvordan de ændrer sig hele tiden. Vi ser og accepterer tingene, som de er – vi forsøger ikke nødvendigvis at ændre vores vejrtrækning, følelser eller måde at tænke på. Meget ofte varierer de dog af sig selv. Hvis vi bemærker, at en bestemt form for vejrtrækning eller tænkning ikke er gavnlig, kan vi prøve noget andet.

Forskellige dele af formelle mindfulness-praksis har forskellige fordele og effekter. For eksempel fandt forskere i en undersøgelse, at:

"Åndedrætsbaseret meditation (hvor du fokuserer på dit åndedræt) hjalp folk til bedre at forstå andres perspektiver kognitivt, mens loving-kindness meditation (hvor du forestiller dig at sende venlighed og velvilje til andre) gjorde folk mere i stand til at føle, hvad andre oplevede , hvilket øger empati og forbindelse til andre." (Cameron & Hafenbrack, HBR, dec. 2022)

Afrunding

Vi har kun ridset overfladen, når det kommer til mindfulness. Men jeg håber, du fandt denne artikel inspirerende, og at den har sat gang i din nysgerrighed i forhold til at lære, implementere og praktisere mindfulness på arbejdspladsen. I så fald håber jeg, at du vil kontakte os i Session for at lære mere. Vi er klar til at dele historier, tilbyde rådgivning og lede processer, der fører til mere mindful arbejdspladser og individer. Book os gerne til et møde for at komme i gang.

Enjoyed the article?
Share:

Related content

Virksomhedsværdier: Sådan identificerer I dem og bringer dem i spil

Meet the Author

Clarissa Corneliussen

Clarissa Corneliussen

Licensed Business Psychologist, Leadership Consultant and Facilitator, Compassion Consulting

Licensed Business Psychologist, Leadership Consultant and Facilitator, Compassion Consulting, Denmark

Ready to get started?Put your learnings to work.