Session Logo
Online coaching-sessioner - Sådan leverer du med kvalitet

Online coaching-sessioner - Sådan leverer du med kvalitet

De tider er forbi, hvor en coaching-klient ville rejse vidt og bredt og bruge timevis af tid i transport for at mødes ansigt-til-ansigt med en coach. I stedet bliver flere og flere klar over fordelene ved online coaching. Som med alle andre online forløb er det også en kunst at facilitere gode online coaching-sessioner. I denne guide får du nogle tips til at levere coachingydelser med kvalitet.

Online arbejde, online arbejdsfællesskaber og online møder er kommet for at blive. Hvor fokus tidligere har været på fysisk fremmøde, er det nu helt almindeligt, at mange møder foregår via Zoom, Teams eller Google Meet. Meget af den daglige kommunikation har endvidere rykket sig fra email, til Slack og andre online chat-platforme (Instant Messaging). Måden vi kommunikerer på er altså fuldstændig transformeret gennem de sidste par år!

Det samme kan siges om den måde, vi leverer erhvervscoaching på. De tider er forbi, hvor en leder eller medarbejder var OK med at køre i en time for at mødes ansigt-til-ansigt med en coach. Flere og flere er blevet klar over fordelene ved at modtage coaching online.

Som med alle andre online møder, så stiller det online miljø imidlertid særlige krav til coachen. I denne guide giver vi coachene en række tips og tricks, der sikrer, at den online coaching-oplevelse bliver en succes for klienten.

Vær fokuseret!

Fokus, fokus og mere fokus. Det siger sig selv, at effektiv coaching kræver et højt niveau af fokus og koncentration fra både coach og modtager af coaching (klient). Heldigvis er der noget der tyder på, at det på nogle punkter er lettere at fokusere, når coachingen foregår virtuelt. Der er færre distraktioner og mindre spildtid. Coaching-sessioner adskiller sig på den måde fra de større online møder, hvor deltagerne måske ikke altid er 100% fokuserede og til stede, men måske kun delvist “tuner ind” og følger med fra sidelinjen. Det kan man ikke i en coaching session.

En coaching-session fordrer fuld fokus og nærvær for at kunne lykkes, fra både coach og klient. Dette gælder naturligvis også, hvis sessionen foregår online. Faktisk er det måske endda endnu mere vigtigt med fokus, når der coaches online end hvis der coaches fysisk, da der ikke er andet kropssprog, der kan vise klienten, at man lytter, end ens fulde opmærksomhed. Det er også årsagen til, at en af principperne i Session’s Coaching Filosofi er “Nærvær og kropsbevidsthed” - for at gøre det helt tydeligt at vores nærvær og fokus kropsbevidsthed betyder noget, også selvom vi ikke er sammen fysisk! Princippet lyder sådan:

“Vi møder vores kunder med nærvær, og opfordrer til, at man passer på sin krop og lytter til den. Kroppen gemmer ofte på vigtige signaler, der kan fortælle os om vi er på rette spor eller skal sadle om.”

Det er dog lettere sagt end gjort at være til stede med fokus! Vi kan dog hjælpe os selv på vej ved at minimere antallet af distraktioner og følge disse praktiske råd inspireret af Remote Leadership Institute:

  • Flyt din mobiltelefon uden for rækkevidde. Læg den i en skuffe, på en hylde eller langt nok fra dig, så du ikke bliver forstyrret af den, mens du coacher. Sæt den på lydløs og slå “forstyr ikke” funktionen til. Selvom det giver sig selv, at du ikke checker din telefon, mens du coacher, kan det alligevel være svært at distrahere sig fra den, hvis der popper notifikationer op under sessionen.
  • Skriv noter i hånden- som i de gode gamle dage! Når du skriver i hånden aktiverer du vigtige dele af din hjerne, og du kan også lytte mere aktivt og effektivt. Husk selvfølgelig at opbevare dine noter på et sikkert sted i overensstemmelse med ICF’s etiske adfærdskodeks.
  • Hold styr på tiden. Det kan være en god ide at sætte en timer, så du kan runde sessionen af i tide. De sidste par minutter af ​​en session bør afsættes til at sammenfatte hvad I har talt om, hvad der er de næste skridt samt hvilke hjemmeopgaver og aftaler i har lavet.
  • Luk alle andre vinduer, som du ikke bruger på din computer. På den måde flimrer dine øjne ikke fra vindue til vindue, og du kan bevare fokus på den aktuelle session.
  • Deaktiver alle notifikationer og meddelelser fra e-mail, Slack, Teams, Messenger og andre kommunikationskanaler. Undgå at få notifikationer der kan forstyrre din evne til at være fuldt tilstede og fokuseret i sessionen.
  • Praktiser aktiv lytning. Aktiv lytning er kunsten at lytte uden at dømme eller starte med at formulere et indre svar til det, den anden siger, inden vedkommende har talt færdigt. Når man praktiserer aktiv lytning "lytter man mellem linjerne til, hvad der bliver sagt". Indsigt kommer ikke kun af at høre, hvad den anden person siger, men også af at høre måden, det bliver sagt på, og også høre hvad der ikke bliver sagt.

Kommunikation indeholder både fakta og følelsesmæssig information. Hvis vi savner den følelsesmæssige information, kan vi ikke høre hele budskabet.

Her er en illustration som viser essensen i aktiv lytning, illustreret af Agnieszka Juszkzyk fra Visually Thinking:

Piktogram af elementerne i 'aktiv lytning'. Fx. at lytte med god øjenkontakt, at nikke og tager noter for at vise forståelse og engagement.

Vær opmærksom på det fysiske miljø omkring dig

Det er vigtigt at du overvejer det fysiske miljø som danner rammen for den online coaching session. Hvordan ser der ud omkring dig? Hvis der er rodet omkring dig, kan det påvirke din evne til at være fokuseret og klar. Derfor er det en god ide at rydde (bare lidt) op - for at gøre det lettere for dig at fokusere.

En ryddelig baggrund giver også et mere professionelt indtryk i det online møde. Du kan selvfølgelig bruge en digital baggrund til sessionen, men miljøet omkring dig påvirker dig dog stadig.

Udover at rydde op i dit fysiske rum, skal du sørge for, at dit virtuelle rum også fungerer. Test din internetforbindelse før mødet for at sikre dig, at alt kører glat. Inden du coacher online, skal du også i god tid ‘logge på’ og teste den platform, du vil bruge. Skifter du til en ny platform bør du naturligvis lære dens funktionalitet at kende (f.eks. hvordan man deler skærm, skriver en hilsen, slår lyden til og fra, bruger whiteboards mv).

Endelig kan det også anbefales at reflektere over dit eget sindsstemning inden den online coaching session. Læg mærke til din energi og dit humør og parker ting, der måske nager dig. Hvis du er et morgenmenneske, kan det også være en god ide at lægge coaching sessioner tidligt på dagen, så du bedre kan holde fokus. Det giver måske sig selv, men er alligevel en vigtig ting, vi måske ikke altid tænker over.

Opsummering: Sådan leverer du kvalitets online coaching!

Ved at tilbyde coaching online kan coaches nå ud til langt flere klienter, end ren ansigt-til-ansigt coaching giver mulighed for. Derfor demokratiserer online coaching adgangen til erhvervscoahing. Som coach børe du møde velforberedt op til sessionen, klar til at coache med fokus og nærvær. Du bør også inden sessionen sikre dig, at teknologien spiller. Så er du klar til at levere kvalitets online coaching til gavn for den enkelte og for virksomheden.

Hos Session er vores mål at tilbyde vores kunder den bedst mulige professionelle coaching-oplevelse. Gennem vores platform kan online erhvervscoaching leveres med den højeste kvalitet. Ræk ud hvis du vil lære mere.

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

Virksomhedskultur: Sådan vedligeholdes den, når der arbejdes på distancen

Ready to get started?Put your learnings to work.