Session Logo
Et frugtbart coachingforløb - hvad indebærer det?

Et frugtbart coachingforløb - hvad indebærer det?

I denne artikel ser vi nærmere på, hvad et typisk coachingforløb går ud på. Hvis vi ved, hvad der kan forventes, og hvad der kræves af coachen og den, der coaches i forhold til at sikre en god coachingoplevelse, kan vi træffe bedre beslutninger i forhold til coaching - som enkeltindivid og som organisation.

Pernille Brun |

Professionel erhvervscoaching kan - når det er bedst - frigøre potentiale og transformere virksomheder. Men hvad indeholder og indebærer et godt coaching forløb? Hvordan ser en coachingrejse ud? Hvad gør den værdifuld og transformerende? Hvis vi ved, hvad der kan forventes, og hvad der kræves af coachen og den, der coaches i forhold til at sikre en god coachingoplevelse, kan vi træffe bedre beslutninger i forhold til coaching. Efter at have coachet professionelle i mere end to årtier, er jeg glad for nu at dele mine erfaringer omkring det, der skal til, for at et coachingforløb kan give værdi.

En succesfuld coaching rejse

Ordet "coach" stammer fra et gammelt ungarsk ord for en transportform, der kan bringe et menneske fra et sted til et andet. Derfor er metaforen omkring en “coaching-rejse” eller et “coaching-forløb” oplagt. Som beskrevet af Clarissa Corneliussen i den fremragende artikel "Hvad er business coaching":

“Uanset under hvilke forhold coachingen foregår, så er der tale om et forløb, hvor mennesker ledes gennem en lærings- og udviklingsrejse, der tager dem fra der, hvor de er, til der, hvor de kunne være - eller ønsker at være”.

Professionel coaching dækker over en bred vifte af unikke tilgange og metoder. Hver enkelt tilgang afspejler coachen’s teoretiske udgangspunkt, samt deres hensigt med selve coachingprocessen. Men humlen i ethvert veludført coaching forløb er, at hjælpe lederen, medarbejderen og organisationen med at skabe bedre resultater.

Hvordan ser et typisk coachingforløb ud?

1. Find den rette coach

Det første skridt handler om at finde den rigtige coach til lederne og medarbejderne (eller en selv). Du kan læse meget mere om denne proces i vores artikel "Hvad skal du være opmærksom på, når du leder efter en professionel coach?".

Måske har din virksomhed en liste over godkendte professionelle erhvervscoaches. Måske har de endda en intern erhvervscoach ansat, som kan coache dig. Du bør dog være opmærksom på fordele og ulemper ved at vælge en intern vs en ekstern coach. Vi diskuterer forskellene og fordelene ved begge i vores artikel "Intern eller ekstern erhvervscoaching - hvad er bedst?"

Uanset hvem coachen er, er tillid og respekt altafgørende for, om coachingrejsen kan blive succesfuld. Tillid opbygges gennem klar og åben kommunikation, samt at den, der coaches, kan stole på, at coachen er kvalificeret til at hjælpe en i mål. Den valgte coach skal naturligvis ikke bare være kvalificeret på papiret, men også have det, der skal til for at hjælpe professionelle med at navigere i det moderne arbejdsliv - altså have forretningsforståelse, indlevelsesevne,samt gode referencer fra tidligere kunder. Det bør være selvskrevet at coachen møder op med nærvær, handler med integritet samt holder fortroligheden. Dette styrker den psykologiske tryghed, hvilket hjælper med at den, der coaches, mest helhjertet kan læne sig ind i samt få mest muligt ud af coaching forløbet.

2. Afstem forventninger

Når du har fundet den rigtige coach, er næste skridt at afstemme forventninger. I Session er det coachens ansvar at hjælpe klienten med at opdage, afklare og tilpasse deres karriere- og forretningsmål samt afstemme dem med organisationens og teamets. Vi opfordrer til reflektion og til at man bringer sine styrker i spil til gavn for virksomheden og en selv.

Gennem afklaringsprocessen skal det - for at man kan få mest muligt ud af coachingrejsen - være tydeligt, at der er en forventning om åben og klar kommunikation. Den, der coaches, skal være åben overfor at få feedback og hjælp i det hele taget. Den coachede skal afsætte tid og energi til at deltage fuldt ud i processen. Derudover skal det også gøres klart, at den der coaches, forventes at træne nogle af de ting, der tales om i sessionerne, i dagligdagen samt - ikke mindst - at coaching ikke er terapi. Coaching forløb behandler ikke mentale lidelser og bør ikke bruges til at erstatte terapi eller misbrugsbehandling.

Ovenstående bør gøres klart fra begyndelsen. Nogle gange vil coachen bede klienten om at underskrive et dokument, hvor de anerkender deres ansvar i forhold til at få mest muligt ud af forløbet samt at de ved, at coaching ikke er terapi. Dette er standard praksis i Session, fx.

3. Opbyg tillid og kom godt i gang

Når forventningerne er afstemt,, kan sessionerne begynde. I den første fase af coaching forløbet etablerer coachen og den coachede en professionel relation. Når coachingrelationen etableres, vil coachen og klienten opbygge en fælles forståelse for, hvordan man bedst arbejder sammen, baseret på tillid, respekt, god kemi og gensidig forståelse.

I den første session diskuteres følgende aspekter:

  1. Forventninger: Fortrolighed, håb, drømme og forventninger til coachingforløbet. Hvad forventes der af coachen og den der coaches? Hvordan kan coachen blive den bedste coach for medarbejderen? Har klienten tidligere erfaringer med coaching? Hvad førte det til?
  2. Mål: Hvad vil den coachede med coachingen? Hvad vil de gerne ændre, udvikle og styrke? Er der ydre forventninger fra f.eks. den coachedes leder til, hvad medarbejderen skal udvikle eller bringe i spil? Hvad kræves der for, at medarbejderen bliver (endnu mere) succesrig, og kan hjælpe virksomheden med at nå sine strategiske mål?
  3. Aftaler: Coachingforløbet planlægges - Hvor ofte skal sessioner finde sted? Hvor længe forventer coachen, at forløbet vil vare? Hvad forventer coachen af ​​klienten? Hvad skal klienten gøre, prøve, træne eller læse mellem sessionerne?

4. Vurder og anerkend udgangspunktet

I starten af ​​et coachingforløb vil klienten ofte blive bedt om at fortælle om egne styrker, svagheder, værdier, passioner, drømme og situationen her og nu (som opfattet af klienten). Det giver et godt overblik for coachen og er med til at give coachen en idé om, hvad der vil virke godt i forhold til spørgsmål og interventioner, samt hvordan den coachede mestrer, opfatter og styrer sig igennem dagligdagen i det hele taget.

Ind imellem indsamler coachen også feedback fra eksterne kilder - fx fra 360 graders rapporter eller fra interviews med ledere, kolleger, HR eller andre. Dette giver coachen et bredere billede af klientens styrker, svagheder, udfordringer, muligheder og her-og-nu-situationer. Hvad siger andre? Hvad synes du, personen skal ændre og udvikle? Indsamling af andres meninger og vurderinger er med til at give kunden en bedre selvbevidsthed og indblik i, hvad andre tænker er vigtigt i forhold til ens tilgang og personlighed..

Vurderingerne vil give coachen og klienten et klart "startpunkt" for rejsen. Hvad er udfordringerne og ambitionerne? Hvad er her-og-nu-situationen? Hvilke styrker kan vi bygge videre på? Hvilke svagheder skal overvindes? Hvad skal ændres? Hvordan kan kunden nå deres endelige mål?

5. Coaching forløbet kører

Når coachingforløbet kører indsnævres kløften mellem udgangspunktet (der hvor man er= og klientens mål og drømme (der hvor man gerne vil hen).

Der stilles MANGE spørgsmål. Ind imellem bliver der også givet et godt råd, hvis det er relevant, men vær opmærksom på, at coaching er coaching - ikke rådgivning eller mentoring. Forskellen mellem disse interventioner/metoder udforskes yderligere i artiklen "Hvad er professionel erhvervscoaching?”.

Gennem coachingen vil medarbejderen få hjælp og blive opmuntret til at bringe deres styrker i spil. De bliver bedt om at reflektere dybere over emner, der er udfordrende for dem, og om at forestille sig "det næste nye".

Underliggende tankemønstre vil blive udfordret, og nye perspektiver og andre måder at se på en situation på vil blive bragt ind. Medarbejderne vil blive bedt om at læse eller se relevant materiale, såsom artikler eller TED-talks mellem sessionerne. Deres værdier og arbejdsmetoder og adfærd vil blive gransket, ting prøvet af, og noget vil måske blive rollespillet i sessionerne. Der introduceres til værktøjer, der kan gavne ens professionelle liv, og nye vaner, konstruktive tankemønstre og robusthed opbygges undervejs i forløbet.

6. Check ind og revurder forventninger og mål - jævnligt

Det er almindeligt at man evaluerer coachingrejsen efter ca. 3 måneder samt jævnligt derefter. Man evaluerer fremskridt i lyset af de mål, der blev sat i begyndelsen af forløbet, og fejrer de mål, der er opnået. Forventninger afstemmes, og det besluttes, om man skal forsøge sig med noget nyt, nye former for spørgsmål, interventioner og måder at starte og slutte sessioner på, om nye ting skal prøves af, og om begge parter er tilfredse med forløbet indtil nu. Får medarbejderen den hjælp, der er brug for? Er der behov for andet fra coachen? Er den, der coaches, investeret, engageret og involveret nok i forløbet til at det giver værdi?

Rejsen evalueres altså løbende, og der sættes løbende nye mål i takt med, at den, der coaches, udvikler sig.

7. Forløbet afrundes - eller fortsættes for livet

Coachingforløbet kan ende efter nogle succesfulde måneder, og nogle kan vare et helt liv.

Når et forløb slutter efter blot et par måneder, kan det ofte skyldes, at klienten har nået deres mål. Men nogle gange slutter rejsen, fordi timingen ikke var rigtig. Måske er klienten ikke i stand til at dedikere den tid og energi, der er nødvendig for processen. I andre tilfælde slutter forløbet, fordi matchet mellem coach og klient ikke var det rette.

De fleste coaching forløb varer mellem seks måneder og et år. Dette giver klienten tid nok til at skabe nye vaner og til at være forberedt på nye karrieremuligheder, samtidig til at man kan se reelle forandringer i adfærd og tankemønstre.

Mange coachingforløb varer længere end et år, fordi kontinuerlig coaching holder os skarpe, strukturerede og positivt smitter af på vores daglige ledelse og samspil med kolleger. Det er lidt ligesom at gå ned i træningscentret. Vi ved alle, at det er godt for os, men det kan være svært at få gjort uden at man har en, der holder en til ilden. En coach - eller en personlig træner - holder en til ilden, giver os selvtillid og opfordrer til og minder os om at bruge vores styrker.

Professionelle erhvervscoaches hjælper den enkelte med at handle proaktivt. At få deres hjælp kan være lige, hvad en leder eller medarbejder (eller du) har brug for, for at forblive engageret og få opkvalificeret dig selv indenfor nogle områder, hvor du trænger til det. Når du har opbygget nye, gode vaner, mestrer de værktøjer, du er blevet præsenteret for, og har fundet din egen måde at gøre tingene på, kan forløbet afsluttes, og coachen må se at komme af vejen, så klienten kan fortsætte på egen hånd. Det er faktisk en af coachens fornemmeste opgaver at gøre sig selv overflødig. Men i nogle tilfælde kan det give mening at fortsætte et forløb, hvis det vurderes at give værdi og mening.

En bevidst vurdering er dog nødvendig. For hvis ønsket om at fortsætte et forløb handler om, at klienten har svært ved afslutninger eller fortsat er tvivl om deres egen evne til at håndtere problemer på egen hånd, så bør dette gennemarbejdes og håndteres åbent, således at klienten kan udvikle sig til uafhængigt og selvstændigt at kunne klare tingene selv fremover.

Coachingrejser for livet

I nogle tilfælde kan coach og klient skabe et varigt, livslangt coachingforløb. I de tilfælde ender coachen med at være en betroet rådgiver, som medarbejderen kan henvende sig til, når nye ting sker, tingene spidser til, eller der kommer et behov for et nyt perspektiv. Dette betyder ikke, at den enkelte nødvendigvis er ukonstruktivt "afhængig" af coachen. Men en coach, der har været med på sidelinjen igennem en lang karriere, kender ens styrker og faldgruber og som kan opmuntre, hjælpe og rådgive på en direkte og professionel måde, kan være en uvurderlig støtte for resten af ​​ens karriere.

Det betyder ikke, at coach og klient nødvendigvis mødes ofte eller endda regelmæssigt. Nogle af mine kunder, som jeg startede med at coache for 20 år siden, ser jeg kun en gang imellem. Nogle gange går der år, hvor vi ikke har nogen kontakt, men så sker der noget, og klienten rækker ud. De beder måske om 1,2, måske 3 sessioner, og så kan der gå år igen. Med andre har jeg aftalt at have en check-in session hvert år, og for andre er det hvert kvartal. Det varierer fra person til person. Lige så ofte afslutter jeg dog forløb efter måske et halvt år - ingen er ens - dermed heller ikke behovene for coaching.

Stærke, varige coaching-bånd afhænger af omstændighederne. Derfor er det vigtigt, at coachingforløbet er individualiseret og skræddersyet til hver enkelt unikke kunde.

Opsummering

Hver coachingrejse har sit eget forløb. Det er baseret på behovene og forhåbningerne hos hver ny kunde og de organisationer, de arbejder for.

Jeg håber, at det med denne artikel er blevet tydeligere, hvad et succesfuldt coachingforløb indebærer. Selvom hvert forløb er unikt, er de trin, der er skitseret i denne artikel, rimeligt generiske og repræsentative for, hvad vi tilbyder i Session.Vi ansætter de bedste erhvervscoaches, der alle har været igennem en udvælgelsesproces hvor vi vurderer deres kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derefter matcher vi den, der skal coaches, med den specifikke erhvervscoach, som vi mener bedst kan hjælpe hver enkelt videre.

Hvis du er klar til at tage det næste skridt i forhold til selv at blive coachet eller tilbyde coaching til dine medarbejdere, så tøv ikke med at række ud til os. Så vil vi sørge for at matche dig eller medarbejderne med en fremragende, professionel coach!

Enjoyed the article?
Share:

Related content

Hvordan man opbygger robusthed og modstandskraft når livet rammer hårdest: Perspektiver fra en erhvervscoach i Kiev, Ukraine
Mental sundhed for iværksættere

Meet the Author

Pernille Brun

Pernille Brun

Erhvervscoach, CEO & Co-Founder, Session

Erfaren strategisk rådgiver, Forretningskonsulent, Executive Coach, Facilitator, Bestyrelsesmedlem og oplægsholder. Forfatter til fire bøger om organisatorisk liv og ledelse, som f.eks. "Strengths-Based Leadership Handbook" og "On the Move - lessons for the Future from Nordic Leaders".

Ready to get started?Put your learnings to work.