Session Logo
Fastholdelse og tiltrækning af dygtige medarbejdere: 8 trin der virker

Fastholdelse og tiltrækning af dygtige medarbejdere: 8 trin der virker

Leder du efter en effektiv plan for fastholdelse af medarbejdere? Denne guide giver dig gode råd i forhold til tiltrækning og fastholdelse af gode medarbejdere i et konkurrencepræget jobmarked. Følg vores 8-trins skabelon nedenfor.

Hvordan fastholder vi vores bedste talent og tiltrækker den rigtige arbejdskraft til fremtiden? I en verden, hvor der er “krig om talent”, og hvor de bedste organisationer har indset, at det at skabe en attraktiv arbejdsplads ikke kun er godt for medarbejderne, men også for bundlinjen og virksomheden som helhed, er den rigtige fastholdelsesstrategi altafgørende. Læs med og lær de 8 handlingsrettede trin til effektiv tiltrækning og fastholdelse af gode medarbejdere.

Skabelon med 8 ting der øger evnen til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

1. Skab en magnetisk arbejdsplads

En plan for fastholdelse af medarbejdere, er ikke komplet uden et grundigt blik på virksomhedens kultur. Kultur er “måden vi gør tingene på i vores organisation” og inkluderer derfor adfærd, værdier, traditioner, processer mv. Hvis I vil skabe en magnetisk virksomhedskultur bør I se nærmere på:

  • Værdier: Virksomhedens værdier sikrer, at medarbejderne arbejder i samme retning og deler et større formål. Tag jer tid til at lave en medarbejderhåndbog, der beskriver virksomhedens værdier og arbejd bevidst med at få dem til at leve i organisationen. Det styrker og skaber et stærkt fælles fundament at arbejde fra.
  • Engagement: Engagementsniveauet i jeres organisation siger noget om, hvor glade medarbejderne er for at gå på arbejde og hvor engagerede de er i deres arbejdsopgaver. Arbejdspladser med høj engagementsscore er magnetiske, det er der, mennesker søger hen og ønsker at arbejde, så bevidste tiltag til at højne engagementet er en direkte vej til bedre rekruttering og fastholdelse.
  • Bring medarbejdernes styrker i spil: Medarbejdere, der bruger deres styrker hver dag, er 15 % mindre tilbøjelige til at sige op, og er 8 % mere produktive! Den styrkebaserede ledelsestilgang sørger for at identificere og bringe medarbejdernes og teamets styrker i spil samt håndtere de svagheder, der måtte være.

2. Dyrk talenterne

Talentudvikling hjælper medarbejderne til at finde deres særlige sider frem, der hvor de excellerer og har energi i arbejdet. Ved at sætte fokus på at finde, fremme og dyrke talentet i den enkelte medarbejder øges engagementet, men også trivslen og performance. Fra et tiltrækning- og fastholdelses synspunkt er dette godt, da engagerede, glade og produktive medarbejdere smitter af på ikke bare omdømmet af organisationen, men også på lysten hos medarbejdere til at søge job i og/eller blive i virksomheden over tid.

3. Brug data til at forstå behov

Fremfor at skære alle over en karm bør man tage en datadrevet tilgang til at forstå medarbejdernes behov og få indsigt i, hvad der hhv øger og nedbringer medarbejderomsætning og tiltrækning. Data kan f.eks. pege på, hvor i virksomheden der er størst fare for eller allerede tendens til, at medarbejderne søger væk, hvilket jo så betyder, at man kan sætte særligt ind, for at nedbringe medarbejderomsætningen. Data fra exit-interviews indeholder også guld i forhold til at forstå, hvorfor folk søger væk (og dermed indsigt i, hvad man kan/bør gøre ved det), ligesom data, der segmenterer medarbejdere efter kategorier kan give en bedre forståelse for, hvordan arbejdserfaringer og fastholdelsesrater kan variere på tværs af medarbejdergrupper - og dermed igen, indsigt i, hvad man i så fald bør sætte ind med af tiltag i forhold til de enkelte grupper.

4. Skræddersy tiltag og anerkend

Når data er på plads, bør man skræddersy tiltag målrettet de enkelte målgruppers behov. Det er f.eks. en rigtig god idé at tilbyde fleksible arbejdstider og lave en politik i forhold til hjemmearbejde, der kan være retningsgivende, men det kan ikke stå alene. Samtalen om, hvad den enkelte har behov for, bør være i centrum, så det er den enkelte, der får gavn af de politikker og tiltag, der sættes ind med. En medarbejder motiveres måske af at være meget tilstede fysisk på kontoret, mens en anden gerne vil arbejde mere hjemmefra. En anden vil hellere have mulighed for efteruddannelse. Ikke to medarbejdere er ens. Men noget, der motiverer de fleste, er anerkendelse. Det at blive anerkendt for sit arbejde gør underværker for medarbejdernes motivation. Derudover er det en god idé at anerkende godt teamsamarbejde og godt arbejde i det hele taget, samt finde anledninger til at lære af og fejre succeser i fællesskab.

5. Giv medarbejderne udviklingsmuligheder

Organisationer, der fremmer personlig udvikling og vækst, høster fordelene af bedre fastholdelsesrater. Ved at tilbyde medarbejderne gode udviklingsmuligheder signalerer organisationen, at den værdsætter sine medarbejdere og er aktivt interesseret i deres succes. Udvikling kan ske gennem opgaveløsningen og den daglige sparring med kollegaer og leder, og det er også en rigtig god idé at tilbyde kurser eller erhvervscoachings-muligheder for længerevarende vækst og udvikling af den enkelte. Skræddersyede coachingforløb sikrer, at den enkelte bruger ny tillært viden og erfaring i det daglige arbejde, og kan målrettes så den enkelte bliver udfordret og dermed udviklet i præcis det tempo, og til det niveau, der passer den enkelte.

6. Sørg for god life-work balance

Progressive arbejdspladser, der er dygtige til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere, har ikke kun fokus på det gode arbejdsliv, men på det gode hele liv for medarbejderne. Det, at tilskynde medarbejderne til at have hobbyer og at holde ferier har vist sig at have en positiv effekt på lysten til at gå på arbejde og engagementet i forhold til arbejdet og dermed også på fastholdelsen. Gå foran med et godt eksempel og tilskynd aktivt til balance mellem arbejde og privatliv på arbejdspladsen, og sørg for at ledelsen går forrest med det gode eksempel.

7. Udvikl medarbejdernes faglige færdigheder

Færdigheder som ledelse, kommunikation, samarbejde, tidsstyring og stakeholder management er afgørende for, at man kan få succes i sin karriere. At tilbyde ledere og medarbejdere udviklingsmuligheder indenfor disse specifikke emner samt andre områder, der vil være godt for ens karriere at blive dygtigere indenfor, er en god investering både i forhold til kvaliteten af det arbejde, der udføres, men også i forhold til fastholdelse. Medarbejdere, der tilbydes faglige færdighedstræningsforløb føler sig værdsat og “investeret i” og belønner arbejdspladsen med loyalitet.

8. Tilbyd fleksibilitet

Det at have muligheden for at arbejde hybridt eller helt remote er blevet en væsentlig faktor for mange medarbejdere, når de søger job i dag. Fleksibiliteten betyder mere end det gjorde tidligere for mange medarbejdere, og bliver dermed et vilkår, man ikke ønsker at gå på kompromis med. Arbejdspladser, der tilbyder fleksibilitet, har lettere ved at tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Konklusion

Effektiv tiltrækning og fastholdelse er en kontinuerlig proces. Det kræver tid, en fokuseret strategi, en dyb forståelse af medarbejdernes her-og-nu behov og ønsker samt en effektiv implementering fra start til slut at holde sig opdateret og på linje med ønsker fra en moderne arbejdsstyrke. Vi håber at du med denne Guide føler dig bedre rustet i arbejdet med at tiltrække og fastholde gode medarbejdere, samt ikke mindst, at skabe magnetiske arbejdspladser til gavn for alle!

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

At arbejde og lede i en verden i hastig forandring - højdepunkter fra webinar
Virksomhedskultur: Sådan vedligeholdes den, når der arbejdes på distancen

Ready to get started?Put your learnings to work.