Session Logo
Virksomhedsværdier: Sådan identificerer I dem og bringer dem i spil

Virksomhedsværdier: Sådan identificerer I dem og bringer dem i spil

Hvis I får identificeret og bragt jeres virksomheds værdier i spil, får I et uvurderligt værktøj til at navigere efter, både når I tiltrækker og rekrutterer talent, udvikler ledere og medarbejdere i organisationen, samt ikke mindst - når I skal træffe beslutninger. Men - hvordan kan værdierne blive mere end blot ord og omsættes til noget, som ledere og medarbejdere meningsfuldt kan lade sig guide af? Og hvordan identificerer man de rette værdier for ens organisation? Det får I konkrete råd til i denne guide.

Virksomhedens værdier er et udtryk for det, I værdsætter og mener bedst vil hjælpe og vejlede jer på virksomhedens rejse mod succes. Værdierne er vejledende principper, der hjælper jer med at få den adfærd, I ønsker at se vokse til at afspejle sig og komme reelt i spil, internt såvel som eksternt.

Hvorfor er det vigtigt at identificere og bringe virksomhedens værdier i spil i organisationen?

Virksomhedskultur består af: de daglige handlinger og den adfærd, som medarbejdere udfører hver dag. Det er: "Sådan vi gør tingene hos os". Derfor er det af stor betydning, at identificere og bevidst pleje de værdier – og dermed den daglige adfærd - som I mener bedst vil hjælpe organisationen med at lykkes. I bør dog sikre jer, at værdierne ikke blot forbliver ord og plakater på væggen, men bliver til virkeligt levede værdier, der adskiller jeres virksomhed fra andres.

Værdier kan guide jer, når I ansætter (i forhold til at hjælpe jer med at se efter det rigtige talent), udvikler medarbejderne og lederne i organisationen (i forhold til at fremme den adfærd, I ønsker at se mere af) og i beslutningstagning (hver gang I træffer en beslutning, kan I spørge jer selv: Vil denne beslutning være i overensstemmelse med vores kerneværdier?).

Værdier styrker den virksomhedskultur I gerne vil have og som I mener vil hjælpe jeres virksomhed med at lykkes.

Virksomhedsværdier er jeres virksomheds DNA, jeres virksomhedssjæl. De påvirker, hvad I bliver (og er) kendt for - hvordan folk opfatter jer - og dermed om I kan tiltrække og fastholde den form for ledere, medarbejdere og kunder, I gerne vil have flere af.

I denne guide viser vi jer fem ting I kan gøre, for at få identificeret og bragt jeres kerne værdier i spil.

5-trins guide til at identificere og bringe virksomhedens værdier i spil

Illustration med et resumé af tips til at hjælpe jer med at identificere og bringe jeres virksomheds kerneværdier i spil.

1. Gennemfør mini-interviews / find de aktuelle værdier

Start med at lægge mærke til og notere ned, hvilke ord der bedst beskriver din virksomhedskultur, som den er i dag. Noter ned, hvad du selv fornemmer er jeres værdier for nuværende, og spørg derefter rundt i virksomheden. Lav små mini-interviews med relevante interessenter: Ledere, medarbejdere, nøglekunder, bestyrelsesmedlemmer, for at danne dig et bredt indtryk af, hvordan folk opfatter jeres nuværende værdigrundlag og adfærdskodeks.

Her er nogle af de spørgsmål, du kan stille (giv folk tid til at reflektere og tænke over deres svar - men ikke for længe - det er interessant at se folks umiddelbare første tanker og reaktioner på spørgsmålene):

 • Hvem er vi – når vi er bedst? Hvordan handler/opfører vi os, hjælper og udfordrer, samarbejder og arbejder?
 • Hvad er nogle vigtige eksempler på adfærd, som du mener hjælper vores virksomhed i den rigtige retning?
 • Med 5-7 ord, hvilke værdier mener du bedst beskriver os i dag? Vi handler med…
 • Hvilke nøgleværdier og hvilken adfærd tror du vil hjælpe os med at komme videre som virksomhed – hvilken form for adfærd vil du gerne have, at vi plejer og sørger for vokser? Vi handler med…

Når du har gennemført mini-interviewene og set dig omkring i organisationen for at danne dig dit eget indtryk, kan du skimte igennem dine noter. Læg mærke til, hvilke ord folk bruger til at beskrive de nuværende værdier og den nøgleadfærd, som de mener kendetegner jer, samt hvilken adfærd de giver udtryk for, at de gerne vil se mere af samt hvilke værdier, de ønsker I skal kendetegnes ved.

2. Benchmark nuværende værdier i forhold til vision og mission

Se nu på virksomhedens vision og mission

 • Hvad sigter organisationen mod at ændre i verden - hvad er vores eksistensberettigelse - hvad har vi sat os for at gøre i verden?

Spørg så dig selv:

 • Hvilke værdier/nøgleadfærd vil bringe os derhen?
 • Er det de samme værdier/den samme adfærd som det, der trådte frem i mini-interviewene og via egne observationer?

3. Vælg 3-7 vejledende værdier

Vælg og navngiv nu 3-7 vejledende værdier, som du tror vil hjælpe og guide jer og tage virksomheden til næste niveau. Husk, mindre er mere (less is more - det lyder bedre på engelsk :-)). Du ønsker ikke alt for mange værdier (tro os) - det hjælper ikke folk, når de skal træffe svære valg og beslutninger. Hvad er “non-negotiables” for jer, altså noget, der ikke står til diskussion? Noget alle har brug for at leve og handle og træffe valg efter? Vær konkret.

Men, at identificere din virksomheds værdier er ikke nok. Hvis du virkelig ønsker, at værdierne skal være vejledende og hjælpe dig selv og medarbejderne på daglig basis, når de skal træffe beslutninger og interagere med hinanden og kunderne, er du nødt til at bringe dem ordentligt i spil. Derfor er de næste trin i denne guide meget vigtige - du kan ikke springe dem over, hvis du ønsker, at værdierne virkelig skal "leves" i organisationen!

4. Definer og vis, hvad værdierne egentlig betyder.

Ordet "respekt" er et meget bredt begreb (og en meget almindelig værdi). En måde at gøre det mere konkret, hvad der menes med værdien, er at filme - i aktion - den adfærd, I gerne vil se mere af. Lav små videoer, der viser lederne/medarbejdere efterleve værdierne i virkelige, konkrete situationer, og del dem med alle i organisationen. Få medarbejderne til at fremhæve deres kolleger, når de "gør de rigtige ting". Gør det til en vane at fremvise gode eksempler på levede værdier i virksomheden.

Giv også nogle eksempler på do's and don'ts, der eksemplificerer, hvad en værdi betyder - for jer som virksomhed.

For eksempel:

Respekt:

 • Do’s
  • Vær venlig, når du taler og interagerer med andre
  • Vær opmærksom på andres tid - hold hvad du lover
  • Behandl andre ligeværdigt
 • Dont´s
  • Tal ikke ned eller vær aggressiv over for andre, uanset situationen
  • Spild ikke folks tid
  • Tro ikke, du er sjovere, klogere eller har mere ret end andre

5. Indarbejd værdierne i jeres organisatoriske processer

Dette sidste trin vil sikre, at dine medarbejdere ikke kun kender til værdierne, men faktisk lever efter dem. Ifølge Gallup, er kun 23 % af amerikanske medarbejdere meget enige i, at de kan anvende deres organisations værdier i deres daglige arbejde! Dette hænger nok sammen med, at mange organisationer måske har gjort et godt stykke arbejde med at identificere / definere værdierne, men fejler, når det kommer til inkorporeringsdelen af ​​det. Så her er et par eksempler på, hvordan du kan inkorporere værdierne i jeres daglige forretning:

 • Brug værdierne bevidst, når I ansætter. Definer nogle spørgsmål, I kan stille for at fornemme, om ansøgeren ser ud til at besidde værdierne eller ej. Bed om eksempler: "Hvad ville du gøre, hvis..." og benchmark svar mod værdier. Gør det klart for ansøgerne, hvad jeres værdier er, hvad der ikke er til diskussion i forhold til adfærd, og hvorfor det er de værdier, I har, I netop jeres virksomhed.
 • Brug værdierne, når I afholder 1:1 samtaler og MUS. Giv eksempler på, hvor medarbejderen efterlever værdierne (eller ej), og hvordan dette hjælper virksomheden (eller det modsatte). Scor medarbejderen op mod værdierne.
 • Brug værdierne, når I kører udviklingsprogrammer, ledertræning, workshops, seminarer og andre former for møder. Få de ansatte til at diskutere, hvordan en bestemt adfærd, proces, procedure bedst "leves" og håndteres i forhold til værdierne. Lav rollespil og lad medarbejderne se eksempler, der afspejler, hvordan en bestemt situation bedst håndteres i overensstemmelse med værdierne - også under pres.

Konklusion

Kan virksomheder leve uden at have identificeret og plejet deres kerneværdier? Selvfølgelig. Betyder det noget og betaler det sig at bruge lidt tid på at identificere og pleje sine kerneværdier? Absolut.

Værdierne er der, lige meget om I bruger tid på dem eller ej. De er, som vi sagde i indledningen, afspejlet i dine medarbejderes daglige adfærd.

Hvis det betyder noget for jer, hvad omverdenen siger om jer, og hvordan de opfatter jer – så må I hellere se nærmere på jeres værdier. Hvis det ikke betyder noget for jer - ja, så er det ikke nødvendigt. Men vær ærlig: Betyder det ikke altid noget? Er det trods alt ikke, hvad andre siger om os, der får os til at skille os ud og kunne tiltrække de rigtige kunder og talenter? Det tror vi på.

Held og lykke med at identificere og bringe JERES virksomhedsværdier i spil.

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

HR-tendenser i 2023

Ready to get started?Put your learnings to work.