Session Logo
Er din organisation modstandsdygtig overfor recession? Følg disse 5 trin for at fremtidssikre din virksomhed

Er din organisation modstandsdygtig overfor recession? Følg disse 5 trin for at fremtidssikre din virksomhed

Det er nu, vi med kloge og strategiske skridt kan fremtidssikre vores organisationer. Følg rådene i denne guide og kom et skridt nærmere at blive en modstandsdygtig organisation og styre den godt igennem forandringer, økonomisk uro og en mulig recession.

Der sker meget i verden i disse dage, der påvirker forretningslivet, og vi kan ikke ignorere det. Med klimakrisen, krigen i Ukraine, samt post COVID-19-markedet, der fører til højere inflation, kryber bekymringen om strammere økonomiske forhold ind i den kollektive bevidsthed hos både medarbejdere og virksomhedsejere. At kende egenskaberne ved modstandsdygtighed under recession kan være en kæmpe fordel for at fremtidssikre din virksomhed.Lad os med denne guide gennemgå fem succesfaktorer der kan sikre, at din virksomhed kan forblive modstandsdygtig på trods af økonomisk uro, mulig recession samt stigende inflation:

1. Lyt til jeres kunder

I lyset af en recession vil du opleve en periode med svækket forbrugertillid – hvilket kulminerer i lavere forbrug og købsaktivitet. Da bevidste forbrugere er mere tilbøjelige til at være forsigtige med deres forbrugsvaner, er din virksomhed nødt til at prioritere benhårdt for at slå konkurrenterne. Udover at vinde markedsandele, skal du også vedligeholde og beholde dem, du har.

Efterhånden som teknologi, markeder og konkurrenter udvikler sig, vil typen og sværhedsgraden af ​​dine kunders smertepunkter også udvikle sig. Hold dine kunders behov for øje, når du driver innovation og produktudvikling.

2. Fokuser på organisatorisk smidighed

Agilitet handler om, hvor god organisationen er til at reagere på ændringer i markedet, ændrede regulativer samt andre begivenheder såsom en truende recession. I et ustabilt forretningsmiljø skal virksomheden være i stand til at forudse og tilpasse sig forandringer for at overleve og måske endda blomstre op.

Manglende evne til at forudse og reagere hurtigt på forandringer forringer organisatoriske præstationer, samt bringer konkurrenceevnen og muligvis virksomhedens fremtid i fare.

For at forbedre organisationens smidighed kan I med fordel følge disse tips:

  • Undersøg hvad der allerede virker hos jer, i forhold til at kunne reagere hurtigt og smidigt på forandringer: Vurder effektiviteten af ​​enhver praksis, der allerede er blevet vedtaget for at øge smidigheden. Er jeres værktøjer og processer så agile, som de kunne være? Jeres samarbejdsformer og overleveringsmetoder? Hvis ikke, så tag fat på at gøre dem hurtigere, enklere og mere agile.
  • Lær fra eksterne kilder: Analyser egnetheden til adoption af agile praksisser i jeres specifikke virksomhed og kontekst. Se nærmere på hvad branchefæller, konsulentvirksomheder samt forskning siger om effektiviteten af givne metoder og redskaber, og lad jer inspirere af det, der virker, i sammenlignelige organisationer.
  • Gør din arbejdsmodel agil: Prøv grundlæggende at genoverveje den måde I organiserer jer på. Pandemien viste, at folk tager faktorer som fleksibilitet og muligheden for at kunne arbejde remote alvorligt. Det er en god idé at tage arbejdsstyrkens ønsker og behov med i betragtning, når I organiserer jer, det vil tjene jer i det lange løb.
  • Etabler et forandringsledelses-team: Agilitet og organisatorisk smidighed kræver, at mennesker kan forandre sig sammen med systemet. I betragtning af, at den mest signifikante hæmmer af agilitet er menneskelig modstand mod forandring, er det en rigtig god idé at etablere et stærkt forandringsledelsesprogram, der kan bistå under forandringer og løbende klæde folk på til at nye tiltag.
  • Udvikl en køreplan, der specificerer, hvilke tiltag I vil iværksætte hvornår, for at gøre virksomheden og organisationen forandringsparat, agil og modstandsdygtig.

3. Vær håndfast i jeres Prioriteter!

I krisetider bliver det langt tydeligere, hvad der er “nice-to-have” og hvad der er “need-to-have”. Der findes nogle konkrete og ligefremme skridt man kan følge for at sikre, at man tager kloge strategiske beslutninger med medarbejdernes, kundernes og øvrige interessenters behov in mente. For at gøre din virksomhed modstandsdygtig er det vigtigt, at I skiller jer af med forretningsområder, der ikke er essentielle for jeres overlevelse eller fremtidssikrer jer indenfor jeres primære marked og kunder. Det er nu, I skal lave håndfaste prioriteter og skære unødvendige aktiviteter, der ikke giver værdi, fra.

4. Optimer jeres digitale processer

Vi lever i en tid med digital transformation og det bliver kun vigtigere at sikre sig, at man får digitaliseret alt, hvad man kan, samt sikret sig, at man har de rette digitale processer på plads. Her er tre ting der konkret bringer værdi via digitalisering:

  • Automatisering af jeres processer. Dette er det første skridt til permanent at reducere omkostningerne ved at drive forretning. Implementering og brug af teknologi som f.eks kunstig intelligens kan reducere lønomkostninger, styrke produktionen og frigøre ressourcer og bringe direkte værdi til din organisation.
  • Digitale tilbud der forbedrer kundeoplevelsen: I bør fokusere jeres indsats på at producere mere relevante digitale produkter og tjenester i jeres ydelser. Husk det menneskelige præg! Folk vil gerne føle sig specielle, også i krisetider - så find ud af, hvad der skal automatiseres, og hvor I skal beholde - eller tilføje - det menneskelige præg.
  • Anskaf systemer, der kan hjælpe jer med prædiktive analyser. Invester i analysesystemer, der på en let og overskuelig måde kan give jer indsigt i data og mønstre, og dermed kvalificere jeres beslutningstagning. At investere i værktøjer til at hjælpe dig med scenariebaseret planlægning, baseret på data og fakta, som vi som mennesker ikke kan fordøje og af os selv danne overblik over hurtigt nok, er et “must-have” for en recession-modstandsdygtig virksomhed!

5. Differentier din organisation inden for sit felt

Michael Porters principper strategi om konkurrencestrategi peger på, at en virksomhed ikke kan være alt for alle og bør fokusere på kvalitetsdifferentiering. At have en klar vision sikrer, at virksomheden holder sig på rette vej i hårde tider. Dette er en særligt vigtigt faktor at tage i betragtning for nystartede virksomheder, som måske forsøger at være for mange ting på én gang i de tidlige udviklingsstadier. Fokuser i stedet din opmærksomhed på klart differentierede tilbud for at skille jer ud fra konkurrenterne.

Opsummering

Lige nu har vi en god mulighed for (i tide) at tage kloge og strategiske skridt, der kan fremtidssikre vores organisationer. Vi håber du får gavn af at følge og implementere rådene fra denne guide og kommer succesfuldt gennem forandringer, kriser og nedgangstider.

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

Hvordan man opbygger robusthed og modstandskraft når livet rammer hårdest: Perspektiver fra en erhvervscoach i Kiev, Ukraine
Den selvledende organisation og selvledelse  – Utopi eller mulighedernes land?

Ready to get started?Put your learnings to work.