Session Logo
Generativ AI - og effekten på arbejdspladserne

Generativ AI - og effekten på arbejdspladserne

I vores webinar om "Generativ AI - og effekten på arbejdspladserne" udforsker vi påvirkningen af AI på arbejdsstyrken og diskuterer strategier for hvordan vi bedst kan tilpasse os de forandringer, der er undervejs. Mød et stærkt panel i diskussionen om adoption af kunstig intelligens og fremtidens arbejde.

23. maj 2023 at 15.00 - 16.00 (UTC)

De hastige fremskridt, der sker inden for udvikling af Generativ AI (fx. ChatGPT) påvirker den måde, vi arbejder på. På den ene side opnår vi nye muligheder for innovation og produktivitetsforøgelse, men på den anden side mødes vi af nye udfordringer og usikkerheder for både medarbejdere og arbejdsgivere. I dette webinar diskuterer et stærkt panel hvordan Generativ AI påvirker vores arbejdsliv og arbejdspladser - på godt og ondt. Panelet diskuterer og deler strategier for hvordan virksomhederne kan tilpasse sig - f.eks. i forhold til udvikling af ansvarlige AI-adoptions planer. Der tages bla. fat i følgende spørgsmål:

  • Hvad er Generativ AI, og hvordan fungerer det?
  • Hvilke muligheder og fordele giver Generativ AI virksomheder, medarbejdere og hele industrier?
  • Hvordan vil Generativ AI påvirke forskellige jobroller og brancher?
  • Hvilke spørgsmål skal vi stille os selv for at sikre etisk og gennemsigtig anvendelse af generativ kunstig intelligens på arbejdspladsen?
  • Hvorfor er medarbejderinddragelse i Generative AI-relaterede beslutninger og implementering afgørende?
  • Hvordan udvikler man en strategi for Generativ AI-anvendelse på arbejdspladsen, som også dækker de etiske spørgsmål?

Gå ikke glip af denne mulighed for at udforske fremtidens arbejdsplads! Lær, hvordan du proaktivt adresserer AI-relaterede udfordringer og omfavner potentialet i Generativ AI på arbejdspladsen.

Webinar paneldeltagere

Webinaret bliver modereret af Session’s direktør og medstifter, Pernille Brun

Til HR: Læs Arti Mishra's spændende og indsigtsfulde artikel: Navigating the Integration of AI in Your Organization: Questions to Ponder

Om Session og vores webinarer

Session er et globalt online erhvervscoaching- og lederudviklings-firma dedikeret til at skabe en verden med exceptionelt lederskab og bæredygtige organisationer. Vores mission er at demokratisere adgangen til erhvervsuddannelse af høj kvalitet og fjerne økonomiske og lokationsbaserede barrierer for professionel udvikling. Som en del af denne forpligtelse afholder vi kvartalsvise webinarer, der omhandler aktuelle og relevante emner, der er afgørende for at lede, arbejde og trives i nutidens dynamiske arbejdsmiljø.

Related content

Kunstig intelligens på arbejdspladsen: Overvejelser for HR
Den selvledende organisation og selvledelse  – Utopi eller mulighedernes land?
Hvordan man opbygger robusthed og modstandskraft når livet rammer hårdest: Perspektiver fra en erhvervscoach i Kiev, Ukraine