Session Logo
Emotionel støtte og mental sundhed på arbejdspladsen

Emotionel støtte og mental sundhed på arbejdspladsen

Verden står over for betydelige udfordringer i disse tider. Hvordan kan HR og ledere hjælpe med at understøtte medarbejdernes følelsesmæssige velbefindende og mentale sundhed i det daglige på arbejdspladsen? Det diskuterer et erfarent og diverst panel i dette webinar.

27. april 2022 at 15.00 - 16.00 (UTC)

Spørgsmål omkring mental sundhed og emotionel støtte på arbejdspladsen samt mental sundhed hos iværksættere har stået øverst på HR's dagsorden i en rum tid. Mens verden fortsætter med at kæmpe med eftervirkningerne af pandemien og der er udbrudt krig i Europa, kæmper mange medarbejdere med mentale udfordringer, mistrivsel, stress og uro. Derfor har medarbejdere mere end nogensinde brug for at HR og ledelse aktivt støtter og iværksætter mentale sundhedsinitiativer på arbejdspladsen. På vores webinaret afholdt den 20. april 2022 diskuteredes bla følgende væsentlige spørgsmål:

  • Hvilken rolle kan og bør HR, ledere og organisationer spille for at understøtte medarbejdernes trivsel, mentale helbred og velvære?
  • Hvilke udfordringer og muligheder opstår for virksomheder, der aktivt arbejder for at hjælpe med medarbejdernes mentale sundhed?
  • Er virksomhedens mentale sundhedspolitikker effektive nok? Hvordan kan vi sikre, at virksomheder oprigtigt arbejder hen imod bedre mental sundhed og emotionelt velvære for deres medarbejdere?
  • Hvilke eksempler findes der på virksomheder, som målrettet arbejder med medarbejdernes mentale sundhed? Hvad kræver det, og hvordan gør de?
  • Er der forskel på hvilke tiltag, der kan og bør implementeres i organisationer afhængigt af deres størrelse og alder, f.eks. på nystartede virksomheder vs. store, etablerede virksomheder?

For at diskutere og belyse ovenstående havde vi samlet et stærkt panel (se nedenfor) med stor erfaring i arbejdet med at øge medarbejderes mentale sundhed og velvære på arbejdspladsen.

Panelister

Webinaret blev modereret af Sessions CEO, Pernille Brun.

Yderligere inspiration

Vil du lære mere om dette emne? Læs artikler skrevet om emnet af to af panelisterne fra dette webinar:

Om Session og vores webinarer

Session er et globalt online erhvervscoaching- og lederudviklings-firma dedikeret til at skabe en verden med exceptionelt lederskab og bæredygtige organisationer. Vores mission er at demokratisere adgangen til erhvervsuddannelse af høj kvalitet og fjerne økonomiske og lokationsbaserede barrierer for professionel udvikling. Som en del af denne forpligtelse afholder vi kvartalsvise webinarer, der omhandler aktuelle og relevante emner, der er afgørende for at lede, arbejde og trives i nutidens dynamiske arbejdsmiljø.

Related content

Hvordan man opbygger robusthed og modstandskraft når livet rammer hårdest: Perspektiver fra en erhvervscoach i Kiev, Ukraine
Mental sundhed for iværksættere