Session Logo
6 fordele ved online coaching

6 fordele ved online coaching

Med effektiv facilitering er online erhvervscoaching en effektiv, fokuseret, fleksibel og tilgængelig måde at bistå ledere og medarbejdere med deres faglige og personlige udvikling. Online - versus det fysiske møde - har mange fordele, som vi udforsker nærmere i denne artikel.

Sheila Kariuki |

I foråret 2020 oplevede verden et “tektonisk skifte” af forandringer, som det er sket så mange gange før. I dette tilfælde var det Covid-19-pandemien der pludselig tvang / gav alle mulighed for, at arbejde og mødes online. Dette påvirkede også erhvervscoaching, og pludselig var professionelle coaches, medarbejdere og ledere nødsaget til at at zoome, skype, og samarbejde online i et omfang, som aldrig er set før.

Denne ændring skete, før et vigtigt spørgsmål kunne besvares: Er det overhovedet muligt, etisk forsvarligt og effektivt at tilbyde og modtage professionel business coaching online?

I denne artikel ser vi nærmere på fordelene ved online erhvervscoaching, og hvad der skal tages i betragtning for at få mest muligt ud af online coaching.

Illustration af 6 fordele ved online erhvervscoaching: 1. Det giver optimal udnyttelse af ressourcer. 2. Coaching sessioner er typisk mere fokuserede. 3. Skærmdeling og samskabelse giver større effekt. 4. Det online univers sikrer psykologisk tryghed. 5. Det er fleksibelt og tilgængeligt. 6. Større udbud sikrer diversitet og perspektiv.

Online coaching - er det muligt?

Session’s definition af erhvervscoaching er:

"Erhvervscoaching er kunsten at hjælpe ledere og medarbejdere med at udvikle sig og trives samtidig med at de hjælper med at flytte deres organisation i en ønsket retning."

Nu er spørgsmålet: Er det muligt at lave gode, tillidsfulde, udviklende, frugtbare coachingforløb, når coachingen foregår virtuelt? Kan vi opfatte dynamikker og signaler, som viser sig gennem kropssprog, når vi er sammen fysisk, eller går de tabt i det online univers? ? Erdet muligt at motivere, engagere, udvikle folk til at komme videre – når man ikke er i samme rum og coachen ikke kan tilbyde folk et fysisk skulderklap?

Det korte svar på disse spørgsmål er: JA. Vi KAN skabe en følelse af forbundethed, vi KAN få folk til at udvikle sig og motivere tilforandring, også online. Det ER muligt at coache og blive coachet, at facilitere, arbejde og drive organisatoriske processer i det online miljø. Du behøver ikke engang at være særlig teknisk kyndig for at få det bedste ud af det online univers længere. Det eneste du kan have problemer med, når coachingen modtages online, er det fysiske skulderklap, som Dr. Pam Van Dyke så fint illustrerer i sin bog "Virtual Group Coaching" fra 2016 (s. 46):

"Folk i virtuelle fællesskaber er blevet meget sofistikerede og kreative når det kommer til at gøre alt det, man også gør i det virkelige liv; snakke, lægge planer, grine, græde, skændes, brainstorme, give følelsesmæssig støtte, date, blive forelskede, spille spil, arbejde og så videre. Den eneste forskel er, at det gøres uden en fysisk krop til stede i det samme rum."

Så coaching online ER muligt. Faktisk kan online erhvervs coachingvære gavnlig for både coach og dem, der bliver coachet.

Hvad er fordelene ved online coaching?

Online coaching har nogle store fordele i forhold til at modtage coaching face-to-face! Fordelene er bla:

  1. Tids- og omkostnings effektivitet - Vi undgår udgifter til lokaleleje, tabt tid i trafikken, på at finde et ledigt møde lokale hvor begge parter kan sidde - og på at bevæge os derhen. Alt vi behøver er at finde et sted vi kan sidde uforstyrret, mens coachingen foregår, åbne vores computer og gå igang med sessionen.
  2. Fokus - Vi er mere fokuserede og præcise, når vi er online. Der er mange ting, der kan distrahere, når man mødes fysisk, fx. støj, dufte/lugte, visuelle indtryk, hvor man skal placere sig i forhold til hinanden osv.). Distraktionerne reduceres i det online univers - uden at man behøver gå på kompromis med fx den small talk, der er nødvendig i begyndelsen af ​​en samtale, for at etablere tillid og varme op til samtalen.
  3. Skærmdeling - Vi kan nemt dele vores skærm og lave samt se på dokumenter sammen. Når det kommer til professionel erhvervs coaching er dette virkelig værdifuldt, fordi målet med coachingen specifikt er at hjælpe kunden med at levere på spørgsmål af betydning for virksomheden. At finde og se på de strategiske mål, der er sat for organisationen, at gense virksomhedens vision og mission eller ledelsesprincipper bliver meget enklere når man i forvejen har computeren åben.
  4. Psykologisk tryghed - Når du modtager coaching online kan du sætte dig i dine egne, trygge rammer. Du befinder dig i velkendte omgivelser, hvilket ofte hjælper folk til at føle sig socialt trygge. Dette skaber større ærlighed, mere åbenhed og bedre forudsægninger for læring. Vi højner kort sagt den psykologiske tryghed til gavn for begge parter.
  5. Fleksibilitet og tilgængelighed - Vi kan forbinde og mødes, uanset hvor i verden hver person er. Fysisk placering er ikke længere en begrænsende faktor for at kunne modtage erhvervscoaching af høj kvalitet. At kunne få adgang til en god erhvervscoachbør ikke afgøres af lokation, men af ​​værdi. Det online univers tilbyder coaching uden grænser.
  6. Mangfoldighed – Uden grænser åbnes sindet for nye perspektiver. Online coaching kan foregå på tværs af landegrænser, kulturer, og normalt tilgængelige muligheder. Banebrydende, innovativ coaching er lige ved hånden - du kan blive udfordret af perspektiver og af en coach, du ellers ikke ville have haft mulighed for at møde.

Ulemper? Ja, for at være ærlig...

Der er selvfølgelig også ulemper ved online coaching, herunder:

  1. Internet-ustabilitet. Næsten utilgiveligt kan internetadgang og ustabilitet stadig forårsage problemer. Uden en pålidelig forbindelse kan du stadig høre dig selv sige: "Hov,du forsvandt lige…”".
  2. Dårlig billed- og lydkvalitet. "Kan du venligst gentage?", "Undskyld, jeg forstod det ikke helt", "Undskyld,du forsvandt et øjeblik", "Jeg tror, ​​du er mutet", "Jeg kan ikke se dig" og "Nej, vi kan ikke se din skærm" er desværre kendte sætninger - der helst ikke skal kendetegne din online coaching oplevelse.
  3. Små signaler, der ikke opfattes.. Som en effekt af ovenstående (dårlig internetforbindelse, billed- og lydkvalitet) er der fare for at man modtager mindre rig information. Der er altså en chance for, at kropslige, sociale og kontekstuelle spor, som ellers kunne give stor værdi for udbyttet af samtalen,,går tabt.
  4. Ensomhed efter sessionen. Hvis der er hyppige forvrængninger og forsinkelser i kommunikationen, kan man faktisk ende med at føle sig forvirret, angst,afbrudt og måske endda ensom. Dette er levende afbildet i New York Times-artiklen "Why Zoom is Terrible":

"Når videobilleder er afbrudt eller slørede, lyd forsvinder eller kommer med forsinkelse, vil hjernen anstrenge sig for at udfylde hullerne og forstå helheden. Det er anstrengende og vi kan føle os forstyrrede, urolige og trætte efter et videomøde af lav kvalitet - måske endda uden helt at vide hvorfor."

Sådan leverer du professionelt gode online coachingoplevelser:

Med fordele og ulemper i tankerne, lad os få det bedste ud af det! Ved at tilbyde coaching online kan vi nå langt flere ledere og medarbejdere, end hvis vi skal tilbyde det ansigt til ansigt. Online coaching er derfor demokratiseret coaching. Fordelene udkonkurrerer langt de potentielle ulemper, der måtte være, efter vores mening. Hvis coachen møder velforberedt op til sessionen og har gjort alt for at sikre, at teknologien ikke hindrer en god session, (f.eks. ved at have testet lyd og lys, sikret sig der ikke vil forekomme pludselige opdateringer og at alle systemer generelt virker på computeren eller telefonen)), så er vores erfaring, at online coaching giver rigtig god værdi for både organisationen og lederen eller medarbejderen, der bliver coachet.

Der er imidlertid situationer, hvor det er bedre at foretage et telefonopkald, end at holde et online møde. Hvis video billedet er sløret eller lyden er forsinket, er det ofte bedre at tage telefonen og ringe i stedet. Hvis hjernen kæmper med at udfylde hullerne i lyd og billede, kan læring gå tabt og det er alt i alt bare en frustrerende oplevelse.

Ved at “tage den over telefonen” får du også muligheden for at gå en tur, mens du bliver coachet eller coacher, hvilket i sig selv har nogle fordele. Skiftet i dine omgivelser, mens du går, kan hjælpe dig med at se ting i perspektiv, komme på nye ideer og løsninger - og kan også generelt få dig i bedre form!

Afrunding

Erhvervs coaching tilbydes med det formål at give professionelle og virksomheder kvantificerbar forretningssucces. Session tilbyder deres kunder den bedst mulige professionelle online coachingoplevelse. Vi ønsker at nå så bredt et publikum som muligt, at demokratisere coaching og gøre det tilgængeligt for alle.

Dette er muligt gennem online coaching. Vi kan nå ud til flere, og vi kan gøre det på en sikker, let tilgængelig, og psykologisk tryg måde - online.

Hvis du ønsker at udvikle dig fra hvor du er i dag, som leder, medarbejder eller organisation, er du velkommen til at kontakte os i dag!

Enjoyed the article?
Share:

Related content

At arbejde og lede i en verden i hastig forandring - højdepunkter fra webinar

Meet the Author

 Sheila Kariuki

Sheila Kariuki

Certificeret Executive Leadership Coach, Executive Recruiter, Headhunter & Organisatorisk Effektivitetskonsulent

Executive Recruiter, Headhunter & Organisational Effectiveness Consultant, Resource Associates Limited, Kenya

Ready to get started?Put your learnings to work.