Session Logo
Job-nivellering - Sådan fremmer vi en transparent og retfærdig arbejdsplads

Job-nivellering - Sådan fremmer vi en transparent og retfærdig arbejdsplads

I dette webinar diskuteres værdien af ​​transparente karriereveje og en fair og lige aflønning i organisationen. Det diskuteres hvordan kandidater og medarbejdere kan få indsigt i præcis hvad der forventes af dem i en bestemt rolle, hvordan de passer ind i organisationen, hvad de skal gøre for at opnå en forfremmelse og hvad der er en fair honorering på deres givne jobniveau.

25. august 2022 at 15.00 - 16.00 (UTC)

Job-nivellering fremmer gennemsigtighed og et retfærdigt internt stillings-hierarki, der stemmer overens med virksomhedens behov. Mange organisationer har udfordringer med at implementere en effektiv ramme for job-nivellering uden at det samtidigt skaber et unødvendigt bureaukrati. Men når job-nivellering (også kaldet job-leveling) anvendes korrekt, giver det klare karriereveje, en forbedret virksomhedskultur og en mere transparent organisation overordnet set. Den voksende debat omkring fair løn og det øgede fokus herpå i lovgivningen kræver en mere konsekvent tilgang til job-nivellering og lige løn for lige arbejde.

I webinaret diskuteres fordelene ved klare karriereveje i organisationer og en fair og lige aflønning. Det diskuteres hvordan kandidater og medarbejdere kan få indsigt i præcis hvad der forventes af dem i en bestemt rolle, hvordan de passer ind i virksomheden,kravene til forfremmelser og hvad der er en fair honorering på deres givne jobniveau.


Følgende spørgsmål berøres:

  • Hvordan sikres transparens omkring karriereveje, så individuelle forventninger kan afstemmes med virksomhedens behov?
  • Hvordan sikrer vi, at de ansatte belønnes retfærdigt og at vi har ligeløn?
  • Hvilke rammer og hvilken praksis kan inspirere og gavne virksomheder, når de implementerer job-nivellering?
  • Hvilke gode eksempler kan vi lære af?

Spørgsmålene og debatten udfoldes af et skarpt panel af eksperter i HR, job-nivellering og honorering. Webinaret modereres af Pernille Brun, direktør i Session.

Paneldeltagere

Se vores webinar, hvis du vil lære mere, og læs vores artikel om emnet: “Job Leveling: Having Transparent Career Paths In the Workplace”.

Hvis du er interesseret i frameworks specielt til Startup og Scaleups, vil du nok også finde denne artikel interessant: “What Frameworks and Measures should HR use in High Growth Start-up Environments?”. Den er skrevet af en af webinarets panelister, Mark Gray.

Om session og vores webinarer

Session er et globalt online erhvervscoaching- og lederudviklings-firma dedikeret til at skabe en verden med exceptionelt lederskab og bæredygtige organisationer. Vores mission er at demokratisere adgangen til erhvervsuddannelse af høj kvalitet og fjerne økonomiske og lokationsbaserede barrierer for professionel udvikling. Som en del af denne forpligtelse afholder vi kvartalsvise webinarer, der omhandler aktuelle og relevante emner, der er afgørende for at lede, arbejde og trives i nutidens dynamiske arbejdsmiljø.

Related content

Job-nivellering: Transparente karriereveje på arbejdspladsen
Virksomhedsværdier: Sådan identificerer I dem og bringer dem i spil