Session Logo
Webinar om Job-nivellering - Sådan fremmer vi en transparent og retfærdig arbejdsplads

Webinar om Job-nivellering - Sådan fremmer vi en transparent og retfærdig arbejdsplads

Vores webinar åbnede vi diskussionen omkring værdien af ​​at have transparens i forhold til karriereveje og aflønning i organisationen. Vi diskuterede hvordan vi kan hjælpe kandidater og medarbejdere med at forstå præcis, hvad der forventes af dem i en bestemt rolle, hvordan de passer ind i en organisation, hvad de skal gøre for at opnå en forfremmelse og hvad der er en fair honorering.

25. august 2022 at 15.00 - 16.00 (UTC)

Job-nivellering fremmer gennemsigtighed og et retfærdigt internt stillings-hierarki, der stemmer overens med virksomhedens behov. Mange organisationer står imidlertid over for udfordringer med at implementere en effektiv ramme for job-nivellering uden at skabe unødvendigt bureaukrati. Når det anvendes korrekt, fremmer job-nivellering klare karriereveje, en forbedret virksomhedskultur og mere transparente organisationer. Den voksende debat omkring fair løn og det øgede fokus i lovgivningen kræver en mere konsekvent tilgang til job-nivellering og lige løn for lige arbejde.

I vores optagede webinar diskuterer vi fordelene ved gennemsigtige karriereveje i organisationer, og hjælper kandidater og medarbejdere med at forstå deres roller, hvordan de passer ind i virksomheden, kravene til forfremmelser, og belønningssystemet. Vi undersøger følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi sikre transparens med hensyn til individuelle forventninger og fremme og belønne mennesker retfærdigt?
  • Hvilke rammer og hvilken praksis kan inspirere og gavne virksomheder, når de implementerer job-nivellering?
  • Hvilke gode eksempler kan vi lære af?

I webinaret er det et skarpt panel af eksperter i HR, job-nivellering og honorering, som drøfter disse spørgsmål under moderation af Pernille Brun, Sessions administrerende direktør.

Paneldeltagere:

Dave Kiyasu, Principal, Kiyasu Consulting

Hanne Blume, Chief Human Resources Officer, Dovista

Mark Gray, Head of Hiring, Invisible Technologies

Om session og vores webinarer

Session er et globalt online business coaching- og lederudviklingsfirma dedikeret til at skabe en verden med exceptionelt lederskab og bæredygtige organisationer. Vores mission er at demokratisere adgangen til erhvervsuddannelse af høj kvalitet og fjerne økonomiske og lokationsbaserede barrierer for faglig udvikling. Som en del af denne forpligtelse afholder vi kvartalsvise webinarer, der omhandler aktuelle og relevante emner, der er afgørende for at lede, arbejde og trives i nutidens dynamiske arbejdsmiljø.