Session Logo
Job-nivellering: Transparente karriereveje på arbejdspladsen

Job-nivellering: Transparente karriereveje på arbejdspladsen

Job-nivellering er et vigtigt fundament for organisatorisk succes, fordi det skaber gennemsigtige karriereveje på arbejdspladsen. Selvom det i bund og grund virker simpelt, kræver implementeringen af Job-nivellering på organisationsniveau pragmatiske og strategiske skridt, herunder en job-nivelleringsramme. I denne artikel beskriver vi hvad ​​job-nivellering er, hvorfor det er vigtigt og hvad det bidrager med i din organisation, at have en tydelig job-nivellerings ramme.

Niamh Pardi |

Job-nivellering er vigtig for en organisations succes, fordi det skaber gennemsigtighed og giver klare karriereveje på arbejdspladsen. Det hjælper kandidater og medarbejdere med at forstå præcis, hvad der forventes af dem i en bestemt rolle, hvordan de passer ind i en organisation, og hvad de skal gøre for at få en forfremmelse. Selvom det i bund og grund virker simpelt, kræver implementeringen af ​​job-nivellering på organisationsniveau pragmatiske og strategiske skridt, herunder en job-nivelleringsramme. Læs videre, hvis du vil lære mere om, hvad ​​job-nivellering er, hvorfor det er vigtigt og hvad det bidrager med i din organisation.

Hvad er ​​job-nivellering – og hvorfor er det vigtigt?

''Job-nivellering er en proces, der definerer og evaluerer den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at udføre et givent job samt etablerer jobbets pligter, ansvar, opgaver og myndighedsniveau inden for organisationens job-hierarki." - The Society for Human Resource Management (SHRM)

Job leveling, også kendt som job-leveling, job-klassificering eller job-gradering, er et HR system, der bruges til at:

 • Definere et jobs pligter og ansvar
 • Etablere karriereforløb for specifikke roller
 • Skabe klare hierarkiske niveauer i organisationen

Job niveauerne i et HR-team kunne f.eks. se ud på følgende vis:

 • Niveau 1: HR-assistent
 • Niveau 2: HR-generalist
 • Niveau 3: HR-chef
 • Niveau 4: Senior HR-chef
 • Niveau 5: HR-direktør

En Deloitte rapport om jobarkitektur viste, at når job-nivellering implementeres på den rigtige måde i en organisation, så er det en:

"konsekvent metodologi til forklaring af og beslutning om jobniveauer samt titler, der passer til de opgaver, der skal løses i organisationen, samt eliminerer gætværk og fremmer tillid og tillid til de forskellige niveauer, roller samt aflønnings-pakker"

Job-nivellering er vigtig, fordi det hjælper kandidater og medarbejdere med at forstå præcis, hvad der forventes af dem i en bestemt rolle, hvordan de passer ind i en organisation, og hvad de skal gøre for at få en forfremmelse. Selvom det er mere end blot jobbeskrivelser, er jobbeskrivelser også vigtige komponenter i job-nivelleringsarbejdet.

Job-nivellering giver en række kort- og langsigtede organisatoriske fordele. Lad os tage et kig på dem nedenfor:

 • Overensstemmelse: Med en passende job-nivellering tilpasses hver stilling specifikt til virksomhedens overordnede strategi, kultur og forretningsbehov.
 • Konsistens: Når hvert job er blevet nivelleret, vil alle jobbeskrivelser og avancementsmuligheder have det samme konsistente sprog.
 • Sammenhæng: Job-nivellering hjælper med at etablere og understøtte klare forbindelser fra en position til en anden.
 • Datadrevet: I de fleste tilfælde af job-nivellering er den overordnede organisationsstruktur bundet til data og forskning.
 • Omkostningsbesparelser: Da hver stilling har en klar beskrivelse og niveau inden for den overordnede struktur, bliver rekruttering og ansættelse lettere og sparer penge og tid.
 • Retfærdighed: Et gennemsigtigt og konsistent system til job-nivellering sikrer retfærdighed på tværs af alle roller.

Selvom fordelene ved job-nivellering er klare, kæmper mange organisationer med en vellykket implementering. Og eftersom mange medarbejdere er usikre omkring de næste skridt i deres karriere, og hvordan man evt. kan gøre karriere internt i organisationen, og vi på samme tid ved hvor vigtigt det er for fastholdelse, at man har klare karriereveje, så lad os nu tage et nærmere kig på hvordan man mest effektivt kan implementere job-nivellering i organisationen:

Sådan griber du job-nivellering an

Afhængigt af størrelsen af ​​din organisation kan job-nivellering være en tidskrævende øvelse, men ikke desto mindre en øvelse, der vil hjælpe din organisation til at køre mere effektivt. Følg disse trin (beskrevet af Indeed.com) til at implementere jobnivellering i din organisation:

1. Byg det rigtige team

Job-nivellering for en hel virksomhed kræver input fra mange interessenter. Byg et team, der består af medlemmer både fra virksomhedens topledelse, af ledere fra mellemniveauet samt af repræsentanter fra HR for at få beskrevet hver rolle nøjagtigt (fra flere perspektiver) og få udviklet en præcis oversigt over roller samt karriereveje i organisationen. Det, at lave en klar job-nivellerings kræver en styregruppe og god projektledelse.

2. Se på organisationen i sin helhed

Begynd selve job-nivelleringen ved at se på hele organisationen.Overvej hvor mange forskellige "niveauer" der i øjeblikket findes i virksomheden samt hvor mange niveauer, du gerne vil have efter job-nivellerings processen er færdig. For eksempel kan du have entry-level medarbejdere, teamledere, afdelings ledere samt direktører, men måske ønsker du at tilføje et mellemleder niveau? Etabler disse niveauer, før du laver rollebeskrivelser til hver specifik position.

3. Se på én rolle ad gangen

Se på én rolle ad gangen. Begynd med at angive de detaljer, du allerede ved om rollen, såsom titel, niveau - hvis der er et - og job-ansvar. Når du har etableret en baseline for stillingen, skal du opdatere titlen og niveauet og sikre, at de anførte jobbeskrivelser bruger den samme type sprog, som du vil bruge til lignende jobs på samme niveau.

4. Etabler sammenhænge

Når du har nivelleret hver stilling i virksomheden korrekt, skal du se på organisationen i sin helhed en gang til. Overvej, hvordan hvert job forbindes med det over eller det under. Etabler klare og konsekvente karriereveje for så mange stillinger som muligt. Tilføj disse veje til hver jobbeskrivelse.

5. Få feedback

Bed om feedback på jeres første udkast til job-nivelleringen - fra en række interne interessenter. Juster jobbeskrivelser, titler eller niveauer efter behov efter du har indsamlet feedbacken. Når du er færdig, kan du dele job-nivelleringsstrukturen med alle i organisationen og svare på spørgsmål efter behov. Herefter skal organisationen justeres ind - det kan tage noget tid, da der i nogle tilfælde skal noget udskiftning til i rollerne, før det kan komme helt på plads.

Fordelene ved job-nivellering

Job-nivellering giver HR en passende ramme til at hjælpe med rekruttering, med at opbygge teams og organisationen som helhed, samt med at betale en fair og en ensartet løn til alle på et givent niveau. Med den rigtige job-nivellerings ramme på plads kan HR-teams skabe et miljø, der fremmer medarbejdernes succes i din organisation. Jo mere din job-nivellering passer med markedet i øvrigt (hvad de gør i lignende organisationer på samme niveau), jo mere vil den tilgodese din specifikke virksomheds behov og skabe en mere retfærdig arbejdsplads.

Enjoyed the article?
Share:

Related content

Meet the Author

Niamh Pardi

Niamh Pardi

Content and Marketing Specialist, Session

Niamh is an expert marketing specialist with First Class Honors MA in International Marketing. Niamh crafts targeted articles and other relevant material for our esteemed readers and clients.

Ready to get started?Put your learnings to work.