Session Logo
Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Se optagelsen af vores webinar om psykologisk tryghed og robusthed på arbejdspladsen. Hør mere om hvordan du skaber en psykologisk tryg og resilient arbejdsplads, hvor det belønnes, når folk påpeger folk, siger deres mening og taler frit i teamet. Vi får ekspertviden fra hhv. Rand Blak Barawy fra Implement Consulting Group og Marlene Gudman fra Salesforce.

23. november 2022 at 16.00 - 17.00 (UTC)

Psykologisk tryghed og modstandsdygtighed har fået mere opmærksomhed i de senere år, men hvad er sammenhængen mellem de to? Psykologisk tryghed på arbejdspladsen refererer til, at individer føler sig trygge nok til at sige deres mening, bede om hjælp, indrømme fejl eller udfordre status quo. Og at det belønnes, fremfor straffes, når de gør det. Resiliens refererer til evnen til at tilpasse sig vanskelige situationer og modgang samt at man rejser sig og lærer af modgang, frem for at det knækker en.

Nyere undersøgelser viser, at arbejdspladser med høj grad af psykologisk tryghed sikrer medarbejderglæde samt skaber en kultur af læring og robusthed. Med flere af de sager af alvorlig karakter, der er kommet frem i dagens lys i de senere år, fx. metoo og hvidvaskning, samt det stigende fokus på trivsel på arbejdspladsen som modvægt til den stress-epidemi vi ser, er det altafgørende, at vi bygger organisationer, hvor folk tør sige til og fra, og tør tale om vigtige og alvorlige emner og generelt føler sig trygge og glade på arbejdet.

  • Men hvad skal der til for at opbygge psykologisk tryghed på arbejdspladsen?
  • Hvorfor betyder psykologisk tryghed noget i det større billede?
  • Hvad er best-practice for psykologisk tryghed og organisatorisk robusthed, som vi kan lære af?
  • Hvordan kan ledere og HR implementere et system med kontinuerlig feedback for at styrke den psykologiske tryghed?

Disse og mange flere spørgsmål bliver besvaret i dette webinar. Vores to anerkendte paneldeltagere, hver med en stor mængde erfaring med at skabe psykologisk trygge arbejdsmiljøer, hjælper os med at kaste lys over emnet.

Paneldeltagere

Webinaret modereres af Sessions grundlægger og administrerende direktør, Pernille Brun

Læs også denne artikel, skrevet af en af panelisterne fra webinaret, Rand Blak Barawy: “How to Create and Maintain Psychologically Safe Workplaces”

Om Session og vores webinarer

Session er et globalt online erhvervscoaching- og lederudviklings-firma dedikeret til at skabe en verden med exceptionelt lederskab og bæredygtige organisationer. Vores mission er at demokratisere adgangen til erhvervsuddannelse af høj kvalitet og fjerne økonomiske og lokationsbaserede barrierer for professionel udvikling. Som en del af denne forpligtelse afholder vi kvartalsvise webinarer, der omhandler aktuelle og relevante emner, der er afgørende for at lede, arbejde og trives i nutidens dynamiske arbejdsmiljø.

Related content

Hvordan man opbygger robusthed og modstandskraft når livet rammer hårdest: Perspektiver fra en erhvervscoach i Kiev, Ukraine