Session Logo
Multikulturelle teams - 8 tips der får dem til at fungere!

Multikulturelle teams - 8 tips der får dem til at fungere!

Denne guide giver praktiske tips til at gøre det multikulturelle teamsamarbejde effektivt og gnidningsfrit. Vi giver dig indsigt i hvad der skal til for bedst at navigere i en kulturel mangfoldig verden, og for at fremme innovation, øge ydeevnen og engagement på arbejdspladsen - med det interkulturelle team som omdrejningspunkt. Lær, hvordan du opbygger tillid og skaber et sammenhængende og højtydende multikulturelt team.

Arbejder du i eller med et multikulturelt team? Tillykke. Forskning viser, at virksomheder med en høj etnisk og kulturel mangfoldighed overgår lignende virksomheder med en lav mangfoldighed - med op til 36 % bedre fortjeneste! Det er alligevel noget, må man sige! Og da de fleste af os oplever at arbejde i multikulturelle teams i disse dage, må vi hellere lære at få det til at fungere bedst muligt!

Det at arbejde i et multikulturelt team kan være sjovt, udfordrende, hårdt, nemt – alt sammen på samme tid. Det hele afhænger af, hvor mange kræfter der bevidst er lagt i at styrke teamet så det kan blive højtydende - noget vi alle ved tager tid og energi. Det sker ikke af sig selv fra den ene dag til den anden.

Når det kommer til multikulturelle teams, kan den indsats, du skal lægge for at få teamet til at fungere, være højere, end hvis teamet er meget heterogent. Det skyldes, at sandsynligheden for konflikter og misforståelser er meget højere, når mennesker kommer fra forskellige kulturelle baggrunde og opvækstvilkår, herunder forskellige måder at blive skolet på og med forskellige forventninger til, hvad godt teamwork er og hvordan god ledelse ser ud og føles.

Følg tipsene nedenfor hvis du ønsker at opbygge et fantastisk multikulturelt team. Så du kan høste frugterne af innovation, bedre ydeevne, og mere sjov og engagement på arbejdet.

Illustration, der viser de 8 bedste tips til at få multikulturelle teams til at fungere

8 tips til at få multikulturelle teams til at fungere

  1. Lær og anerkend. En fantastisk måde til at forstå, hvor holdkammeraterne "kommer fra", og hvad der karakteriserer deres baggrund og ophavsland, er at lære fra nogle af de forskellige “kulturkort”, der er tilgængelige, såsom Erin Meyers "Landekortlægningsværktøjer" eller Hofstedes "Værktøjer til sammenligning af lande”. Disse værktøjer giver indsigt i, hvordan forskellige lande scorer på f.eks. hierarki, følelsesmæssige udtryk, konfrontation og feedback-stil. Indsigterne kan give dig mange "aha"-øjeblikke - men vær opmærksom på, at individuelle forskelle inden for en bestemt kultur kan være lige så forskellige som mellem kulturer (personligheder betyder noget). Undgå overgeneraliseringer eller at springe til forhastede konklusioner!
  2. Del og Fejr: Fortæl på skift om jeres kulturelle traditioner, baggrunde, herunder lokale traditioner, hvilken mad I kan lide, hvilke højtider I fejrer, hvad I laver på fødselsdage, hvor I rejser hen på ferie osv. Nogle kalder det kulturelle spotlight-øjeblikke. Find jeres eget ord for det. Det vigtige er at øge forståelsen, bevidstheden og påskønnelsen af ​​de interkulturelle forskelle på holdet og at lade alle forklare sig på deres egne præmisser. Husk at fejre højtider og begivenheder fra de forskellige lande, når chancen byder sig.
  3. Vær nysgerrig og ikke-dømmende. Hvis nogen fra dit hold gør noget, du finder mærkeligt, irrationelt eller direkte uhøfligt - så spørg dem, hvad der foregår. Fortæl dem, hvordan det, de lige har gjort, "får dig til at undre dig", fordi det ikke er adfærd, du ville have forventet (eller måske endda ønsket). Forsøg at undgå generaliseringer baseret på nogle få tilfælde - hold dig åben, stil "jeg spekulerer på hvorfor..." spørgsmål og inviter til en åben dialog.
  4. Foren jer om jeres formål. Medlemmerne på multikulturelle teams kan drage fordel af deres forskellige baggrunde, erfaringer og måder at løse opgaver på. Mind hinanden om jeres fælles mål, opgaver og formål. Hvad er vi her for? Hvilke problemer forsøger vi at løse? Find derefter den bedste måde at arbejde sammen hen imod den fælles vision. Etabler klare rollebeskrivelser, ansvar, arbejdsgange, feedback-mekanismer, måder at kommunikere på - osv!
  5. Opbyg tillid – bevidst. Opbygning af gode, højtydende teams kræver tillid og psykologisk tryghed. Teambuilding virker!
  6. Kommuniker Kommuniker Kommuniker. Chancen for, at mennesker på multikulturelle teams misforstår hinanden på grund af dårlig, utilstrækkelig eller fuldstændig mangel på kommunikation, er stor. Man hører ofte, hvor vigtigt det er at gentage et budskab, hvis man vil have folk til at huske det. Dette gælder også - og måske særligt - når det kommer til interkulturelt team samarbejde. Træn dine lytteevner, evnen til at stille spørgsmål og forbliv åbensindet i stedet for bare at dømme og svare. Overkommuniker, gentag, forklar grundigt, hvorfor du gør, hvad du gør, og hvad du gerne vil have, at andre gør. Forklar det. Og så spørg: Er dette klart? Hvad har du lige hørt? Hvad var vi enige om? Og få din kollega til at gentage det, selvom det kan virke akavet og lidt unødvendigt.
  7. Pas på humor og vittigheder... Det er ikke kun mellem generationerne, at der opstår misforståelser – du er måske ikke så sjov, som du tror!
  8. Omfavn det uperfekte - Når du arbejder i et multikulturelt team, vil der ske misforståelser, folk vil læse dig forkert, du vil læse dem forkert, og du vil lave fejl, som du måske ikke engang selv bliver opmærksom på før det er for sent! Så – du skal lære at tilgive dig selv og andre. Reglen om at gøre det sikkert at begå fejl (og lære af dem) tæller også her. Sårbarhed, åbenhed og et godt grin er vejen frem. Hvis du vil nå langt, så gå sammen, selvom vejen er ujævn og snoet.

Afrunding

Multikulturelle teams succes afhænger af hvor stor forståelse og respekt man har formået at skabe, teammedlemmerne imellem. Ved at højne niveauet af interkulturel forståelse (gennem en bevidst indsats) samt at fremme et miljø med åben kommunikation og gensidig respekt kan teamet frigøre deres fulde potentiale. Tipsene i denne guide er ikke kun trin, der skal tages, men en rejse mod at skabe en mere inkluderende, innovativ og produktiv arbejdsplads. Husk, at styrken ved et multikulturelt team ligger i dets mangfoldighed. Hver kultur, perspektiv og erfaring tilføjer værdi, hvilket fører til en mangfoldighed af ideer - og mere robuste løsninger. Omfavn forskelle, fejr dem, og se, hvordan dit team vil vokse, ikke kun i antal, men i visdom, kreativitet og effektivitet.

Hvis du gerne vil vide mere om dette emne - så tjek artiklen "Interkulturel bevidsthed på arbejdspladsen og i ledelse" af Susan Shirley.

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

Interkulturel bevidsthed på arbejdspladsen og i ledelse

Ready to get started?Put your learnings to work.