Session Logo
Coaching statistikker, der beviser ROI af erhvervscoaching

Coaching statistikker, der beviser ROI af erhvervscoaching

I denne guide deler vi information fra statistikker omkring erhvervscoaching, der viser dens effekt og værdi (også kaldes ‘return on investment’ - ROI). Du kan bruge denne information til at indgå i kvalificerede samtaler med ledelsen eller HR i din organisation, når du skal argumentere for, hvorfor det kan være en god idé at investere i erhvervscoaching. Lær hvordan du mestrer den vanskelige samtale om ROI, foretager en behovsvurdering og kommunikerer fordelene ved coaching til organisationen.

Hvordan beviser du ROI/effekten og værdien af business coaching? Svaret ligger i statistikker omkring erhvervscoaching - de giver solid dokumentation for værdien og effekten af erhvervscoaching. Med coaching statistikkerne i hånden bliver det lettere at argumentere for ROI og hvorfor coaching er en god idé. Lad os tage et kig på coachingvstatistikkerne og på hvordan man mestrer vanskelige ROI-samtaler, foretager en behovsvurdering og kommunikerer coachingfordele for enkeltpersoner, teams og hele organisationen.

Sådan beviser du ROI af coaching: Følg denne formel

Efter mange års forskning er metoden til at måle ROI af erhvervscoaching blevet mere og mere præcis. Kirkpatrick (1977) foreslog en nu bredt accepteret taksonomi på fire niveauer til evaluering af træningsprogrammer, som regelmæssigt bruges til at evaluere lærings- og udviklingsinterventioner (L&D). Disse niveauer bliver også brugt til at evaluere coachingprogrammer.

De fire Kirkpatrick-niveauer måler:

 • Deltagerens og coachens reaktioner på coachingengagementet;
 • Læring udledt af coachingengagementet (ny viden, færdigheder og forståelser);
 • Adfærdsændringer som følge af coachingen; og
 • Forretningseffektmål udledt af coachingen (f.eks. produktivitet, kvalitet, omkostninger, tid, kundetilfredshed, jobtilfredshed).

Til Kirkpatrick-taksonomien tilføjede Dr. Jack Phillips, en velkendt ekspert i ROI-metodologi, et femte niveau: beregning af ROI. Formlen til beregning af ROI går ud på at trække omkostningerne ved coaching fra den estimerede værdi af coachingresultaterne og udtrykke dette som en procentdel ([estimerede coachingfordele – omkostninger til coaching / omkostninger til coaching] x 100%). Du kan bruge denne formel, når du præsenterer coaching-ROI for ledere i din organisation.

Coaching Statistikker, der beviser ROI af erhvervscoaching

Hvis lederne er bekymrede over omkostningerne ved erhvervscoaching kan du med fordel præsentere dine resultater i en PowerPoint-præsentation. Du kan bruge nogle af følgende coachingstatistikker til at gøre det tydeligt, hvorfor investeringen i erhvervscoaching godt kan betale sig:

 • Ifølge den International Coaching Federation (ICF) får 86 % af alle organisationer, der investerer i erhvervscoaching til deres ledere og medarbejdere, et ROI på deres coaching-engagementer! 96 % af dem, der havde en Executive Coach siger, at det giver værdi! Bag disse resultater ligger såvel håndgribelige som immaterielle faktorer. Håndgribelige faktorer er områder som øget produktivitet, højere niveauer af overordnet medarbejderpræstation, reducerede omkostninger, vækst i omsætning og salg, højere medarbejderfastholdelse og højere engagement af medarbejderne. Immaterielle faktorer er øget tillid til dem, der bliver coachet, forbedret kommunikation, stærkere samarbejde og forbedret service til kunder.
 • Manchester, Inc. undersøgte 100 ledere, hvoraf de fleste var fra Fortune 1000-virksomheder. Deres forskning viste, at en virksomhedens investering i Erhvervscoaching realiserede et gennemsnitligt investeringsafkast på næsten seks gange prisen for coaching!
 • En Fortune 500-virksomhed ønskede at studere ROI af Executive Coaching. De fandt ud af, at 77 % af de adspurgte angav, at coaching havde en betydelig indvirkning på mindst én af ni forretningsmæssige tiltag. Derudover afdækkede de, at overordnet produktivitet og medarbejdertilfredshed var de mest positivt påvirkede områder (hvilket igen har indflydelse på kundetilfredshed, medarbejderengagement, kvalitet, årlige økonomiske resultater og mere). I alt konkluderede deres undersøgelse, at Executive Coaching gav en 788 % ROI. Undersøgelsen bemærkede, at alene i forhold til fordelene ved fastholdelse af medarbejdere blev der produceret en ROI på 529 %.

Erhvervs Coaching Statistikker

Statistikker som ovenstående illustrerer, hvor effektiv og værdifuld erhvervscoaching kan være for enkeltpersoner og organisationer og ikke mindst kunderne! Erhvervscoaching er en investering, der betaler sig.

Executive Coaching

Erhvervscoaching fokuserer på at træne, motivere og udvikle medarbejdere til fremtiden og til det moderne organisationer har brug for, at de skal kunne. Executive Coaching hjælper ledere og executives med at forbedre deres lederevner, blive fantastiske managers, at holde overblikket og løse dagligdags dilemmaer og problemer samt at lede organisationen i en strategisk velfunderet retning. Her skitserer vi nogle af de ROI-statistikker, der viser værdien af Executive Coaching og træning:

 • Et nyligt studie viser, at det at tage netop udnævnte ledere gennem et lederudviklingsforløb gav virksomheden 29% ROI i de første tre måneder efter programmets igangsættelse, og en årlig ROI på 415%! Det betyder, at virksomheden tjente $4.15 for hver $1 brugt!
 • 61 % af coaching kunder siger, at de forbedrede deres virksomheds ledelsesevner takket være coaching. (2009 ICF Global Coaching Study)

Behøver vi sige mere?

Den kritiske ROI-samtale

Nu hvor du har styr på statistikkerne omkring erhvervscoaching, kan du gå videre med at planlægge den kritiske ROI samtale med din leder og/eller HR. Følgende er gode ting at inkludere, når du går ind i dialogen:

 • Oprids hvad studier peger på i forhold til ROI af erhvervscoaching og nævn gerne både kortsigtede og langsigtede fordele, effekter og værdi af erhvervscoaching generelt.
 • Skitser hvilke problemstillinger din organisation (eller du selv) står overfor (inkluder gerne feedback fra survey´s og fra medarbejdere): Tydeliggør problemstillingen - hvorfor er det vigtigt med coaching?
 • Forklar dernæst hvorfor lige præcis coaching vil være den intervention, der kan løse problemstillingen? Hvilken effekt vil coachingen have? Det kunne feks være at du selv blev en bedre leder, at coachingen kan være med til at fastholde medarbejdere, at coaching lærer medarbejdere nye kompetencer, som der er brug for, at de har eller lign.
 • Referer også til hvad det koster, hvad man IKKE tilbyder coaching (lost opportunity coast). Fx er det langt mere omkostningseffektivt at investere i erhvervscoaching end at skulle besætte stillinger, fordi folk forlader arbejdspladsen grundet manglende uddannelses- og udviklingsmuligheder.

Når det lykkes dig at opnå buy-in til professionel erhvervscoaching, så sørg for, at ROI-samtalen ikke slutter der. Sørg for at opstille målbare mål, der kan vise effekten af coachingen hos lige præcis jer og sørg for at vise din ledelse, HR og andre relevante parter, hvordan investeringen var prisen værd. Det baner vejen for at andre også kan få glæde af erhvervscoaching i din organisation.

Sidst, men ikke mindst: Mind gerne om, hvordan tilbuddet om erhvervscoaching er et godt ry at få!

I forbindelse med at du argumenterer for behovet for coaching, enten til dig selv eller andre i organisationer, kan du med fordel også nævne, hvordan det at tilbyde erhvervscoaching generelt kan være med til at styrke jeres brand og ry som organisation. Ifølge en nylig Gallup-rapport ønsker millennials at arbejde for organisationer, som giver udviklingsmuligheder, og som tilbyder coaching. Virksomheder, der tilbyder erhvervscoaching sikrer sig således ikke blot ved at udvikle deres arbejdsstyrke til at bestride deres arbejde mere kompetent gennem løbende læring og udvikling, de styrker også fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere.

Konklusion

Fordelene ved erhvervscoaching er mange - og statistikker omkring erhvervscoaching beviser dette. Men det kan være svært at formidle disse fordele til HR og ledelse. Når du argumenterer for behovet for erhvervscoaching til dig selv elelr til din organisation, kan du med fordel sørge for at formulere de håndgribelige fordele ved erhvervscoaching klart og tydeligt: Giv en præcis beskrivelse af problemer, som coaching kan være med til at udbedre, fordelene ved coaching generelt og i jeres specifikke case, og skitser faktuelle ROI-resultater.

Følg trinene i denne artikel til at hjælpe dig med at nå dine mål - og ræk ud hvis du vil lære mere.

Enjoyed the guide?
Share:

Related content

Ready to get started?Put your learnings to work.