Session Logo

Professionel udvikling med
erfarne erhvervs-coaches

Målrettet 1:1 professionel udvikling gennem erhvervscoaching løfter både den enkelte - og indirekte hele virksomheden. God ledelse og medarbejdere i trivsel kan måles på bundlinjen. Session hjælper jer med at bringe jer fra der, hvor I er idag, til der hvor I gerne vil være.

Tag kontakt, så skræddersyer vi det helt rigtige coachingprogram til dig og dine medarbejdere.

Forretningskvinde der modtager online erhvervscoaching gennem Sessions coachingplatform.

Vi tilbyder

Månedligt abonnement og garanteret værdi for pengene

Vi tilbyder forretningscoaching til en skarp pris, der udvikler dine ledere og medarbejdere. Kunne I tænke jer at:

 • fastholde talent?
 • udvikle medarbejdere og ledere til næste niveau?
 • sikre god ledelse i hele organisationen?

Så kan I med fordel tilbyde målrettet erhvervscoaching til alle.

Med et månedlige abonnementer for hver medarbejder, der er tilmeldt programmet, behøver du aldrig bekymre dig om ekstra omkostninger eller værdi for pengene. Professionel erhvervs-coaching viser sit værd med målbare resultater. Både forskning og vores kunder kan vidne om håndgribelige forbedringer indenfor performance, engagement og trivsel hos den enkelte samt teamet, som effekt af den skræddersyede og målrettede erhvervscoaching.

Tegner I 8 abonnementer eller mere, så fanger vi "din arbejdsstyrkes tilstand" med vores kvartalsvise opfølgningsrapport. Denne giver dig mulighed for at være på forkant i forhold til eventuelle ændringer eller tiltag du bør lave, for at sikre en god virksomhedskultur og ledelse i din organisation.

Samarbejdet med Session har løst flere udfordringer for os i forhold til L&D. For det første har vi fundet en let tilgængelig måde at tilbyde erhvervscoaching af høj kvalitet. Matchet og igangsættelsen sker gnidningsfrit og uden bøvl. For det andet er det en game-changer med muligheden for at tilbyde coaching på flere sprog, hvilket fjerner eventuelle sprog- og kommunikations barrierer i de personlige udviklingsforløb. Sidst, men ikke mindst, effekten af coachingen kvantificeres gennem målinger, som giver substans til værdien af vores investering. Alt i alt - erhvervscoaching med Session betaler sig, på mange niveauer.

Jesper Diget, Group Chief People Officer (CHRO)
Jesper Diget
Group Chief People Officer (CHRO)

Ad hoc coaching

Klippekort til den enkelte

Når der opstår akutte behov eller hvis I ønsker at afprøve vores coaching-tilbud, så kan et klippekort være en god løsning. Ulempen ved klippekort er at man ikke får den samme frekvens og kontinuitet i coachingforløbet. Et abonnement over flere måneder giver ubegrænset adgang til coaching og sikrer en målrettet indsats med udvalgte fokusområder, hvor vi kan måle på effekten.

Professionel erhvervscoaching – win-win for medarbejdere og virksomhed

Når den enkelte rykker sig - så rykker hele organisationen sig. Her er nogle af årsagerne til, at moderne organisationer tilbyder coaching til deres medarbejdere og ledere

 • Det tiltrækker og fastholder talent

  75% af alle, der søger job, foretrækker at arbejde et sted, hvor der er afsat ressourcer til deres faglige og personlige udvikling.

 • Medarbejdertilfredsheden og engagementet stiger

  Når medarbejdere tilbydes lærings- og udviklingsmuligheder stiger deres tilfredshed med arbejdspladsen og deres engagement i opgaveløsningen.

 • Nye kompetencer og tankesæt

  Coaching perspektiverer og åbner muligheder for den enkelte. Det styrker den enkeltes evne til at tænke nyt, samarbejde og være fagligt opdateret, til gavn for hele virksomheden.

 • Styrket virksomhedskultur

  Medarbejdere reagerer positivt, når de observerer, at deres indsats værdsættes og organisationen tilbyder dem udviklingsmuligheder i form af coaching-forløb. Det styrker den samlede virksomhedskultur.

 • Nye redskaber i værktøjskassen

  Et gammelt ordsprog lyder at “Hvis dit eneste redskab er en hammer, så ligner alle problemer et søm!”. Coaching giver den enkelte nye redskaber i værktøjskassen til problemløsning og til at navigere i en hverdag fyldt af dilemmaer.

 • Coaching gør virksomhedens vision, mission og strategi levende

  Medarbejderne, som ‘køber ind på’ virksomhedens vision og mission, vil handle og gennemføre strategiske initiativer med retning og autoritet.

 • Bedre ledelse

  Medarbejdere forlader ikke virksomheder, de forlader ledere. Dårlige ledere. Målrettet coaching styrker lederen, til gavn for alle.

 • Coaching øger ydeevne, kreativitet, innovation og produktivitet

  Behøver vi at sige mere?

 • Klar til erhvervscoaching?Ræk ud og lad os skræddersy et program!