Session Logo

Stressforløb –
håndtering og forebyggelse af stress

Med et individuelt stress-behandlingsforløb hjælper vi dig eller din medarbejder med at forebygge og håndtere alvorlig stress, inden det bliver invaliderende.

Stresset kvinde, der ligger på en sofa

Er du eller en af dine kollegaer ramt af stress?

Symptomer på stress

Når vi påvirkes af stress over en længere periode, uden at gøre noget ved det, kan det ende med en invaliderende tilstand. Derfor bør nedenstående symptomer på stress altid tages alvorligt.

 • En følelse af et uoverskueligt opgavepress, hvor det føles svært at prioritere.
 • At kroppen er i alarmberedskab og nye emails, telefonopkald og SMS-beskeder giver hjertebanken.
 • At arbejdet og tanker om arbejdet opsluger det fleste vågne timer.
 • At det kan være svært at sove, og man vågner tidligt og straks tænker på arbejde.
 • En følelse af anspændthed, trykken, hyperventilering og måske hovedpine.
 • At man ikke er i balance og glad ved sit arbejde.
 • At man kommer til at snerre af sin partner og sine børn.
 • En osteklokke-fornemmelse, hvor alt synes tåget omkring en.

Er du ramt af stress?

Få en afklaring og kom igang

Hvis du kan genkende en eller flere af ovenstående stresssymptomer hos dig selv eller hos en af dine kollegaer eller medarbejdere, så vil vi på det kraftigste anbefale at du reagerer resolut. Tidlig intervention er meget vigtigt.

Her er hvad du bør gøre:

 • Book en afklaringssamtale
  Hvad enten det er dig selv eller din kollega eller medarbejder, der er ramt af stress, vil vi opfordre dig til at booke en visitations-samtale med os så du kan få afklaring i forhold til hvad stress-coaching kan hjælpe med. Stress kan være invaliderende og derfor er hurtig afklaring vigtig.
 • Igangsæt coachingforløb
  Hvad enten der er tale om akut og alvorlig stress, eller om du blot ønsker at blive bedre til at forebygge stress, så kan et stresscoaching-forløb give dig effektive redskaber. Ud fra den afklarende samtale vurderes det, hvordan der skal sættes ind og hvor langt forløbet bør være.

Hvordan behandler man stress?

Indhold af coachingforløb

Vores stresscoaching-forløb tilrettelægges individuelt med den, der er stressramt eller dem, der ønsker at blive bedre til at forebygge stress i organisationen. Vores erfaring er, at de fleste har et godt udbytte af et forløb med følgende indhold:

 1. Afklaring om og perspektivering af situationen - hvor alvorligt er det?
 2. Viden og forståelse om stress og stress-symptomer
 3. Værktøjer til at håndtere her-og-nu situationen konstruktivt
 4. Prioritering af arbejdsopgaver og perspektiv i dagligdagen
 5. Balancen mellem arbejde og fritid, at give og modtage, at give den gas og lade op, at være på og være til.
 6. Strategier til at håndtere pressede situationer, kunne holde overblikket og undgå at udvikle kronisk stress.
 7. Afklaring om egne styrker og værdier og hvordan det sikres, at disse bringes i spil i dagligdagen så man “bruger” sig selv bedst muligt
 8. Gode vaner og dagligdagen og arbejdet videre frem

Ofte stillede spørgsmål om stress