Session Logo

Mental sundhed –
støtte til glæde og trivsel

Hvordan vi har det, når vi går på arbejde, påvirker hvordan vi arbejder og samarbejder. Det er i hele organisationens interesse at skabe rammer, hvor mennesker trives og kan bringe deres styrker i spil. Når vi bliver ramt af mental mistrivsel skal der sættes ind, jo før jo bedre. Mistrivsel kan føre til psykisk sygdom, og det er derfor vigtigt, at der tidligt støttes op omkring dem, der kæmper med den mentale sundhed. Sunde organisationer og god ledelse kan gøre meget - men i nogle tilfælde er 1:1 støtte med en god erhvervscoach eller psykolog nødvendig, for at den enkelte kan komme videre

Afslappet mand, der kigger ud over en sø

Har du eller en kollega problemer med den mentale trivsel?

Når vi kæmper psykisk

Vi mennesker er udstyret med den mest avancerede hjerne, som evolutionen har kunnet frembringe. Vores mentale sundhed og de processer, der foregår i hjernen, er påvirket af mange faktorer. Hjernen er et delikat organ, og det er i grunden ikke så underligt, at vores tanker og følelser kan komme ud af balance.

Symptomer på mental mistrivsel:

  • At man føler sig trist eller nedtrykt
  • Forvirring
  • Nedsat koncentrationsevne
  • Overdreven frygt eller bekymringer
  • Humørsvingninger
  • Tilbagetrækning fra kollegaer, venner og aktiviteter
  • Træthed og lav energi
  • Søvnproblemer
  • Problemer med at forstå og forholde sig til situationer og til mennesker
  • Vredesudbrud og en fjendtlig indstilling til kollegaer

Skræddersyede forløb – mental sundhed for alle

Få afklaring og kom i gang

Hvis du kan genkende en eller flere af ovenstående symptomer på mental mistrivsel hos dig selv eller en af dine kollegaer, vil vi anbefale, at du reagerer og får gjort noget aktivt ved problemet. Tidlig intervention er vigtig for den mentale sundhed.

Book en afklaringssamtale

I afklaringssamtalen får vi overblik over, hvad et coachingforløb kan gøre for den mentale sundhed hos dig eller jer i organisationen. Ved alvorlig mental mistrivsel henviser vi til behandling andetsteds.

Billede af Pernille Hippe Brun, Sessions Founder & CEO, der har en afklaringssamtale med en potentiel kunde

Modtag vores oplæg

Efter afklaringssamtalen modtager du et oplæg fra os, hvor vi beskriver, hvad vi mener der skal til, for at styrke den mentale trivsel hos den enkelte. Typisk vil vi foreslå et forløb bestående af 6, 9 eller 12 samtaler.

Billede af en potentiel kunde, der har en afklaringssamtale med Session med henblik på coaching i forhold til mental sundhed.

Samtaleforløb

Samtale for samtale får vi hold på, hvad der skal til for at styrke den mentale sundhed, og skridt for skridt bliver situationen og tilstanden vendt til det bedre. Den enkelte lærer sine følelser, reaktionsmønstre og tanker bedre at kende, og får konkrete redskaber til at håndtere dem og til at agere konstruktivt og proaktivt.

Billede af en kunde, der er i gang med en coachingsamtale med en erhvervscoach fra Session

Evaluering

Efter coachingforløbet evaluerer vi på resultaterne. Det kan ofte være en god ide at fortsætte med et abonnementsbaseret coachingforløb, så man kan prøve nye færdigheder af over en længere periode. Vi er med hele vejen - både når det går fremad og går godt, og når man i perioder har brug for lidt ekstra støtte til at trives og føle sig energisk.

Billede af Pernille Hippe Brun, Sessions Founder & CEO

Hvordan styrker man teamets mentale trivsel?

Mental trivsel for hele teamet

Lige så vel som at den enkelte kan have brug for ekstra støtte og perspektiv ind imellem, kan teamet også have brug for, at der bliver sat fokus på den mentale trivsel. Vi anbefaler træning af ledere i forståelsen af, hvad der skaber mental trivsel, engagement og arbejdsglæde.

At have øje for mental trivsel er en af de færdigheder, som en moderne leder bør have med i bagagen. Det er et af de fokusområder, som er gode at tage med i et individuelt coachingforløb. Vi støtter også lederen gennem faciliterede teamcoaching sessioner, hvis det ønskes.