Session Logo

Ledercoaching –god ledelse skaber glæde og resultater

Med et individuelt ledercoaching-forløb hjælper vi dig eller din medarbejder med at blive en dygtig leder. God ledelse sikrer trivsel og resultater

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder om aktuelle tendenser indenfor ledelse, organisationsliv og erhvervscoaching

We care about your privacy. Read our privacy policy

Savner du nye værktøjer i dit lederskab?

Styrk dit lederskab

God ledelse har en enorm effekt på trivsel, engagement og produktivitet og smitter af på både resultater og retning for hele organisationen. Derfor er det vigtigt, at lederne har de rette kompetencer og skarpslebne værktøjer til at lede mennesker, teams og afdelinger på tværs.

Ledercoaching kan blandt andet hjælpe dig med at:

 • Skabe motivation og engagement i dit team
 • Løse konflikter konstruktivt
 • Give og modtage feedback og oparbejde en god feedback-kultur i teamet
 • Fokusere og holde fri, når du har fri
 • Tænke og agere strategisk
 • Bringe dine styrker i spil og få mere energi i løbet af din arbejdsdag
 • Kommunikere klart og tydeligt
 • Få overblik og perspektiv i forhold til dilemmaer i ledelse

Vil du opkvalificere dine lederkompetencer?

Online forløb med ledercoaching

God ledelse er en faglig disciplin, og god ledelse kan læres. Den bedste måde at blive en bedre leder er ved gradvist at udvide ‘værktøjskassen’ med ledelsesredskaber. Gennem et professionelt ledercoaching-forløb fra Session får du redskaber, praksis og den nødvendige feedback, der skal til for at få succes med din ledelse.

Book en afklarende samtale

Bliv klar på om et ledercoaching-forløb er noget for dig, din medarbejder eller din organisation. I samtalen taler vi helt konkret om målet med et eventuelt forløb. Er du interesseret i at tilbyde ledercoaching til flere medarbejdere, så taler vi om din organisations mål og succeskriterier for god ledelse.

En af Sessions coaches, der sidder foran en computer, imens hun har en online coachingsession

Modtag vores oplæg

Efter den indledende samtale modtager du et oplæg fra os. Drejer det sig om coaching for en enkelt medarbejder, så får du et forslag til 3 forskellige coaches, du kan vælge imellem. Vi udvælger coaches, som har speciale i netop de fokusområder, lederen ønsker at udvikle sig indenfor. Har vi talt om lederudviklingsforløb for en større ledergruppe, så sender vi dig et oplæg på et samlet forløb.

En person, der har en online coachingsession på Session platformen

Løbende ledercoaching

Over 6 måneder indarbejder lederen nye redskaber og rutiner i sin ledelsespraksis. Redskaber prøves af i dagligdagen, og vi evaluerer undervejs. Teori omsættes til praksis, så redskaberne bliver en naturlig forlængelse af lederskabet.

En person, der er i gang med en online coachingsession på Session platformen

Evaluering

Efter coachingforløbet evalueres resultaterne. Dette kan kombineres med en 360-graders undersøgelse, hvor vi indsamler feedback fra de nærmeste medarbejdere, kollegaer og overordnede. Lederen står nu på et markant stærkere ledelsesfundament.

Kvinde, der har en online erhvervscoaching session på Session platformen

Hvad er dit udviklingspotentiale?

Øvelse gør mester

Sammen med din erhvervscoach tilrettelægges dit coachingforløb. Vi afdækker, hvor du har det største udviklingspotentiale – dels med dit eget input og eventuelt også med input fra dine medarbejdere, kollegaer og overordnede. Vi har alle forskellige styrker og svagheder, så nedenstående er blot eksempler på temaer og ledelsesværktøjer, som du kan arbejde med din coach omkring.

 1. 360 grader omkring dit lederskab. Hvor mener du og dine nærmeste kollegaer, at du har dine styrker og svagheder? Planlægning af forløb.
 2. Den vanskelige samtale og 1:1-samtalen. Vi arbejder med at styrke din evne til at give positiv såvel som negativ feedback til dine medarbejdere samt at holde engagerende samtaler, der udvikler og flytter medarbejderen i en positiv retning.
 3. Løft blikket med tillid og delegering. Det kan være svært at give slip på vores gamle opgaver når vi træder ind i lederrollen. Evnen til at delegere uden at gå for meget i detaljer er en svær disciplin. Du får konkrete råd til kunsten at uddelegere, uden at du mister kontrol.
 4. Forandringsledelse i praksis. Mange organisationer er i konstant forandring. Det kan være i forbindelse med vækstfaser eller ændrede markedsvilkår. Forandringer kan give anledning til uro, nervøsitet og dalende medarbejdertilfredshed. Det stiller krav til dine kommunikationsevner og at du løbende støtter og vejleder dit team.
 5. Konflikter og spændinger. Spændinger mellem medarbejdere kan være en stor prøvelse for selv garvede ledere. Kunsten at løse konflikter konstruktivt kan læres, og kræver blandt at man forstår hvad der er på spil for de involverede parter. Du får konkrete ideer til at opløse spændinger og værktøjer til at forebygge konflikter.
 6. Strategisk helhedstænkning. I vores dag-til-dag ledergerning er det let at forfalde til fordybelse i opgaveløsningen i den rækkefølge opgaverne lander på vores bord. Vi mangler måske tid til at løfte blikket og en sparringspartner at drøfte problemstillinger i et større perspektiv med. Du bliver udfordret til at se tingene i nye sammenhænge, forstå dem fra nye vinkler og tænke strategisk om handlemuligheder. 
 7. Det personlige lederskab. Med ledelsesrollen følger i sagens natur mere ansvar. Vi skal kunne overskue vores egne opgaver og prioriteter såvel som de ansvarsområder vi har delegeret til organisationen. Her er det vigtigt, at vi som ledere kan hvile i os selv og forstår vores egne styrker, svagheder og værdier. 
 8. Distanceledelse og ledelse af det hybride team. Covid har eksponeret os med nye arbejdsformer. Vi har set både fordele og ulemper ved den hybride arbejdsmodel. Det stiller ekstra krav til ledelse og de løbende medarbejdersamtaler. Det er en “ledelsesmuskel”, som skal udvikles og trænes og gennem et coachingforløb kan du få ideer til nye måder at involvere, engagere og udvikle medarbejderne og dit team, også når I ikke mødes fysisk hver dag.
 9. Forstå dit teams personlighedstyper. Et af de markante karakteristika, der adskiller “high performing” teams fra andre teams, er graden af diversitet. Høj diversitet korrelerer ofte med gode resultater. Som leder kan det være en udfordring at lede medarbejdere med forskellige personlighedstyper. Forstå dit team og hvilke ledelseskneb, der virker for den enkelte.