Målrettet professionel udvikling med
Erfarne Erhvervscoaches

1:1 professionel udvikling gennem erhvervscoaching hjælper ikke kun den enkelte - men hele virksomheden til succes. Session hjælper jer med at bringe jer fra der, hvor I er idag, og derhen, hvor I gerne vil være. Vi tilbyder prisvenlig coaching, der udvikler dine ledere og medarbejdere. Vil I gerne fastholde talent, udvikle medarbejdere og ledere til næste niveau, og sikre god ledelse i hele organisationen? Så kan I med fordel tilbyde målrettet erhvervscoaching til alle. 

Tag kontakt, så skræddersyer vi det helt rigtige coachingprogram til dig og dine medarbejdere.

Som global global tech-virksomhed vil vi gerne tilbyde vores ledere og medarbejdere en mulighed for kontinuerlig træning og udvikling. Session´s løsning er skalerbar og brugervenlig, og vi får fremragende feedback fra vores medarbejdere på coaching-forløbene.

Jovita O'Byrne at Tradeshift
Jovita O'Byrne
Senior Director of People, Tradeshift

Vi tilbyder

Månedligt abonnement, kvartalsvise trendrapporter og garanteret værdi for pengene

Med månedlige abonnementer for hver medarbejder, der er tilmeldt programmet, behøver du aldrig bekymre dig om ekstra omkostninger eller værdi for pengene. Professionel erhvervs-coaching viser sit værd med målbare resultater. Både forskning og vores kunder kan vidne om håndgribelige forbedringer indenfor performance, engagement og trivsel hos den enkelte samt teamet, som effekt af den skræddersyede og målrettede erhvervscoaching. 

Derudover fanger vi "din arbejdsstyrkes tilstand" med vores kvartalsvise opfølgningsrapport. Denne giver dig mulighed for at være på forkant i forhold til eventuelle ændringer eller tiltag du bør lave, for at sikre en god virksomhedskultur og ledelse i din organisation.

Professionel erhvervscoaching – win-win for medarbejdere og virksomhed

Når den enkelte rykker sig - så rykker hele organisationen sig. Her er nogle af årsagerne til, at moderne organisationer tilbyder coaching til deres medarbejdere og ledere:

Det tiltrækker og fastholder talent

75% af alle, der søger job, foretrækker at arbejde et sted, hvor der er afsat ressourcer til deres faglige og personlige udvikling.

Medarbejdertilfredsheden og engagementet stiger

Når medarbejdere tilbydes lærings- og udviklingsmuligheder stiger deres tilfredshed med arbejdspladsen og deres engagement i opgaveløsningen.

Nye kompetencer og tankesæt

Coaching perspektiverer og åbner muligheder for den enkelte. Det styrker den enkeltes evne til at tænke nyt, samarbejde og være fagligt opdateret, til gavn for hele virksomheden.

Styrket virksomhedskultur

Medarbejdere reagerer positivt, når de observerer, at deres indsats værdsættes og organisationen tilbyder dem udviklingsmuligheder i form af coaching-forløb. Det styrker den samlede virksomhedskultur.

Nye redskaber i værktøjskassen

Et gammelt ordsprog lyder at “Hvis dit eneste redskab er en hammer, så ligner alle problemer et søm!”. Coaching giver den enkelte nye redskaber i værktøjskassen til problemløsning og til at navigere i en hverdag fyldt af dilemmaer.

Coaching gør virksomhedens vision, mission og strategi levende

Medarbejderne, som ‘køber ind på’ virksomhedens vision og mission, vil handle og gennemføre strategiske initiativer med retning og autoritet.

Bedre ledelse

Medarbejdere forlader ikke virksomheder, de forlader ledere. Dårlige ledere. Målrettet coaching styrker lederen, til gavn for alle.

Coaching øger ydeevne, kreativitet, innovation og produktivitet

Behøver vi at sige mere?

Klar til erhvervscoaching?Ræk ud og lad os skræddersy et program!